Medebeheer Bentillekreek

by Muylaert-Rony
1,7K views

Informatie visserij en vergunningen op de Bentillekreek.
1. Elke hengelaar dient zich het juiste visverlof (klein of groot) van het Vlaams Gewest aan te schaffen.

De houder moet een fotokopie van zijn Vlaams visverlof invoegen op het formulier zodat de aanvragers in orde zijn met de regels van de Kreken vergunning.

2. Een bijkomende vergunning om te hengelen op de Bentillekreek wordt na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de VBK-site gratis verstrekt maar is wel verplicht, indien de kandidaat-hengelaar zich akkoord verklaart met het bijkomend reglement/gedragscode.

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet in het bezit zijn van een groot of klein Vlaams visverlof.

Vanaf 15 april 2019 is een bijkomende krekenvergunning ‘VBK Bentillekreek’ verplicht. Dit kan via Vergunning Bentillekreek. Deze vergunningen zijn geldig van 01 januari t/m 31 december van ieder kalenderjaar, en dienen dus jaarlijks hernieuwd te worden.
Typisch voor Sint-Jan-in-Eremo zijn de vijf kreken (ca. 65 ha). De kreken zijn oude turfputten, die ontstonden door de ontginning van de moer- of veengebieden. Deze putten raakten steeds verder uitgehold tijdens talloze overstromingen en stormvloeden. De Bentillekreek is één van de vijf kreken in Sint-Jan-in-Eremo. Ze is erg grillig van vorm en wordt begrensd door het Leopoldskanaal. Dit kanaal, van Boekhoute naar Heist, werd in de hongerjaren van ‘Arm Vlaanderen’, 1846-1848, gegraven. Het kanaal loopt van Boekhoute naar Heist en moest het overtollige polderwater laten afvloeien en de gronden uitdrogen. Op die manier zouden de polders verlost zijn van de hoge luchtvochtigheid die de bevolking deed lijden aan de zogenaamde ‘polderkoortsen’. De Bentillekreek is omgeven door zandige bodems, in tegenstelling tot de andere kreken, die meestal door kleibodems omringd worden. Dit verschil in bodem leidt vanzelfsprekend ook tot verschillen in aanwezige planten en dieren.
Download reglement voor de Bentillekreek

De volgende artikels voor u

error: Inhoud van site is beschermd !!