Informatie visserij en hengel toelatingen op de Bentillekreek.

 

 

Beste vissers, vandaag brengen wij minder leuk nieuws. Vanaf dit jaar 2024 zullen er in bepaalde hengel zones geen honden meer toegelaten worden.

 

Deze zones zullen aangeduid worden met bordjes “honden niet toegelaten”.

 

De reden hiervoor is dat er vorig jaar verschillende incidenten geweest zijn met honden en vee dat op de aanpalende gronden aan het grazen was.

 

Met als gevolg dat het vee op hol sloeg.

 

Daarom hebben we van de veehouders de keuze gekregen: honden verbieden in deze hengel zones of gedaan met vissen vanop hun gronden.

 

Dus is de keuze vlug gemaakt. We weten ook dat het de minderheid is die problemen veroorzaakt, wat we ook jammer vinden.

 

Vriendelijke groeten bestuur Bentillekreek.

 1. Elke hengelaar dient zich het juiste visverlof (klein of groot) van het Vlaams Gewest aan te schaffen.

 

De houder moet een fotokopie van zijn Vlaams visverlof invoegen in het aanvraagformulier voor een hengel toelating zodat de aanvragers in orde zijn met de regels van de hengel toelating.

 

2. Een bijkomende hengel toelating om te hengelen op de Bentillekreek wordt na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de VBK-site gratis verstrekt maar is wel verplicht, maar de hengelaar kan indien hij wenst lid worden van het VBK-vzw of Sportvisserij Vlaanderen via het aanvraag formulier en  indien de kandidaat-hengelaar zich akkoord verklaart met het bijkomend reglement/gedragscode.

 

Iedereen die een hengel toelating aanvraagt moet in het bezit zijn van een groot of klein Vlaams visverlof.

 

Vanaf 15 april 2019 is een bijkomende hengel toelating ‘Bentillekreek’ verplicht.

 

Deze hengel toelatingen zijn geldig van 01 januari t/m 31 december van ieder kalenderjaar, en dienen dus jaarlijks hernieuwd te worden.

 

Typisch voor Sint-Jan-in-Eremo zijn de vijf kreken (ca. 65 ha). De kreken zijn oude turfputten, die ontstonden door de ontginning van de moer of veengebieden.

Deze putten raakten steeds verder uitgehold tijdens talloze
overstromingen en stormvloeden.

De Bentillekreek is één van de vijf kreken in Sint-Jan-in-Eremo. Ze is erg grillig van vorm en wordt begrensd door het Leopoldskanaal.

Dit kanaal, van Boekhoute naar Heist, werd in de hongerjaren van ‘Arm Vlaanderen’, 1846-1848, gegraven. Het kanaal loopt van Boekhoute naar Heist en moest het overtollige polderwater laten afvloeien en de gronden uitdrogen.

Op die manier zouden de polders verlost zijn van de hoge luchtvochtigheid die de bevolking deed lijden aan de zogenaamde ‘polderkoortsen’.

De Bentillekreek is omgeven door zandige bodems, in tegenstelling tot de andere kreken, die meestal door kleibodems omringd worden. Dit verschil in bodem leidt vanzelfsprekend ook tot verschillen in aanwezige planten en dieren.

 

Meer ruimte en minder lijndruk bij karpervissers. Witvissers en roofvissers mogen de ganse toegelaten hengelzone gebruiken .
Tony-Marc-Ronny-Filip na een succesvolle cursus aan de Rode Sluis.
Tony Boes
Ronny Loete
Marc Dhondt
Boelens Filip

Tony Boes
Steward Bentillekreek
Verantwoordelijke Regio Oost-Vlaanderen

Tel: 0497/65 10 09

Mail: tonyovkisa@telenet.be

Loete Ronny
Hoofdsteward Bentillekreek

Tel: 0477/ 91 73 18

Mail: ronny.loete@arcelormittal.com

Dhondt Marc
Steward Bentillekreek

Boelens Filip
Steward Bentillekreek

Tel: 0477/ 68 12 15

Mail: filip.boelens@telenet.be

error: Inhoud van site is beschermd !!