Historiek & mijlpalen

1993

• Op 23 januari ondertekenden de volgende mensen de stichtingsvergadering van de feitelijke vereniging: Patrick Bauwens, Pieter Boeykens, Phil Cottenier, Etienne de Keukelaere, Peter de Smedt, Etienne ’t Kindt, Harry Laurijssen, Achiel Stevens, Geert Vandeplancke, Maurits Van Cleempoel, Jos Van Springel en Francois Weemaes. De nieuwe vereniging kreeg als naam: Vereniging van Belgische Karpervissers, afgekort VBK.
• De doelstellingen van het VBK waren de volgende:
Een overkoepelende organisatie creëren om informatie in de ruimst mogelijke betekenis, te verzamelen en onderling uit te wisselen.
• Solidariteit, vriendschap en vooral openheid primeren.
• Tussenkomst bij de bevoegde instanties in verband met visserijwetgeving en -beleid verkrijgen.
• Jaarlijks een meeting organiseren, steeds op de tweede zaterdag van december.
• Ieder jaar een Fish-in organiseren.
• Ieder jaar een VBK-magazine en twee nieuwsbrieven te laten verschijnen.
• Het ledenaantal onbeperkt houden door geen specifieke toetredingsvoorwaarden te stellen.
• Het jaarlijks lidgeld bedraagt 500 Bfr., met een eenmalig inschrijvingsgeld van 200 Bfr.
• In maart kregen we op de opendeurdagen van de Watersportcentrale van Rudi een hoekje en een tafel ter beschikking om het VBK voor te stellen aan een breder publiek. Amper twee maanden later, op 31 mei 1993 telde het VBK reeds 90 leden.
• Een nieuwsbrief, samengesteld door Geert Vandeplancke, viel een eerste keer in de brievenbus.
• In november kwam het eerste VBK-magazine uit. Swa van Dingenen alias ‘Den Drukker’ sierde de voorpagina. Het magazine bevatte 36 bladzijden en bevatte bijdragen van o.a. William Pieters, Harry Laurijssen, Marc Aerts, Jos Vanspringel, Patrick Bauwens, Jos Vanuytven, Achiel Stevens, John Van Eck en Geert Baillievier.
• Op de tweede zaterdag van december ging de eerste meeting door, in zaal Nilania te Nijlen. Het programma zag er als volgt uit:
10u00: Openingswoord.
10u15: Diareeks en uiteenzetting van Patrick Bauwens over de teloorgang van de Callemoeie.
11u00: Voordracht en dialezing door Kevin Nash.
14u00: Luc de Baets met een diaserie.
15u30: Panelgesprek met John Van Eck, Johan Janssens, Swa Van Dingenen met als moderator Etienne De Keukelaere.
17u00: VBK-film in een regie van Jacky Marynes.

1994

• Het eerste bestuurslid (Frank Vercruysse) in de provinciale visserijcommissie van Oost-Vlaanderen.
• Eerste Fish-in op het Schulensmeer. In de kantine van de plaatselijke surfclub was voor een grote TV gezorgd want op diezelfde dag werd de WK-voetbalmatch Nederland – België gespeeld en gewonnen door de Belgen (0-1) met een doelpunt van Phillipe Albert. Nederbelg John Van Eck hield er een nat pak aan over. ’s Avonds werden de aanwezigen vergast op een heerlijke Lenglez – barbecue.
• Op de bestuursvergadering van 20 september 1994 wordt voor het eerst over een VZW gepraat.
• Meeting terug te Nilania met bijdrage van onder meer Willem Peeters, Steve Briggs en op het einde een verrassingsact met o.m. François Weemaes, Stefaan Bleyenberg, Paul Lenglez en Swa van Dingenen in de hoofdrol.

1995

• In de nieuwsbrief van maart ’95 wordt er voor het eerst melding gemaakt van medebeheer op openbare wateren. De Blaarmeersen was één van de wateren die ook dan al in aanmerking kwamen.
• Tweede Fish-in op het Schulensmeer.
• VVHV neemt voor het eerst contact op met het VBK om aan te sluiten.
• Alijn Danau komt samen met Mathieu Baert de rangen versterken op de redactie.
• Meeting voor het eerst in Kruishoutem met bijdragen van Paul Lenglez en Mark BMW. Voor de tweede maal wordt een panelgesprek voorzien. Later op de avond doet sinterklaas zijn intrede en worden verschillende leden op een ludieke manier aangepakt.

1996

• VBK treedt toe tot VVHV en krijgt daaraan gekoppeld een pagina in het Hengelblad.
• Binnen het bestuur worden de gesprekken om een VZW te worden terug geopend. Stefaan Bleyenberg zal zich over de materie buigen.
• In Brugge gaat de regio van start onder de leiding van Marnik Sierens.
• VVHV organiseert voor de eerste keer Hengel Expo en is het VBK van de partij.
• Patrick Bauwens wordt effectief lid van de Oost Vlaamse visserijcommissie.
• Twee magazines i.p.v. één, met de rotary letter als grote nieuwigheid.
• Meeting gaat voor de tweede keer door in Kruishoutem met bijdrage van: Michael Flosdorf, Kevin Maddocks en Alan Taylor, AVK, en nu reeds traditiegetrouw afgesloten door de VBK-film, opgemaakt door Jacky Marynes. Op de meeting kan je ook voor de eerste keer terecht tweedehands stand.

1997

• Op 29 mei verschijnen de statuten van de VZW in het staatsblad.
• De Baitrunners sluiten collectief aan en vormen tevens de regio Turnhout.
• Oprichting van de regio’s Waregem en Gent.
• De nieuwsbrief verschijnt voor de laatste keer.
• Magazine voor het eerst met gekleurde frontpagina.
• Voor de tweede maal word de Hengel Expo georganiseerd en is het VBK terug van de partij.
• De jaarlijkse meeting gaat voor het eerst door in Waregem en volgende mensen leveren een bijdrage: John Van Eck, Marc Cousement komt een uiteenzetting doen over het VVHV, Baitrunners en als afsluiter de VBK-film en de tombola.

1998

• Eerste contact met Union Carpiste in Wallonië.
• Alijn neemt de volledige redactie alsook de lay-out van het magazine voor zijn rekening.
• Karperinitiatie in het Vrijbroekpark (Mechelen) verzorgd door de baitrunners o.l.v. Leo Sprangers.
• VBK-magazine verschijnt voortaan 4 x per jaar.
• Deelname aan nationale hengelsportdag in Tervuren.
• Meeting voor de tweede maal in Waregem. Op het programma staan volgende mensen: Terry Hearn, Lorenzo Hutsebaut en Eddy Sterkx, Luc De Baets.

1999

• Eerste kleurenpagina’s verschijnen in het VBK-magazine nr. 13.
• Tijdens de opendeurdagen van de Watersportcentrale te Genk verzorgt het VBK een diavoorstelling.
• In West-Vlaanderen zetelt nu ook iemand van het VBK in de visserijcommissie, nl. Chris Colleman.
• Alijn komt halftijds in dienst om het hoofd te bieden aan het vele werk.
• In Limburg wordt door Jo Mebis en Marc Pansar een regio opgericht.
• Wetswijziging waardoor het verboden wordt nog levende vis te vervoeren.
• Voor de derde keer wordt de Hengel Expo georganiseerd en natuurlijk is het VBK van de partij met een nog grotere infostand.
• Door het altijd maar groeiend aantal leden moet er voor de jaarlijkse meeting terug worden uitgeweken naar een grotere zaal. De keuze valt op het Waesmeer in Tielrode. Het programma ziet er als volgt uit: Diareeks door het Happy Hooker Team, De Zelzaatse karpervrienden stellen Zilver voor (25 jarig bestaan), Marco Kraal. Afsluiten doen we met de VBK-film, die dit keer is gemaakt door Stef Michiels.

2000

• Er wordt terug actie ondernomen voor het legaliseren van de nachtvisserij. Het VBK mag haar standpunt verdedigen op het kabinet van Vlaams minister-president Patrick Dewael.
• VBK staat voor het eerst op de karperbeurs in Zwolle.
• VBK reageert op het schandaal op de Kraenepoel in Aalter.
• We steunen opnieuw de nationale hengelsportdag in Tervuren. Er wordt gedemonstreerd op welke verschillende manieren men karper kan vangen.
• Nieuwe taakverdeling binnen het bestuur. Met Sven Hoebeeck wordt de juiste persoon aangetrokken om uit te kijken of we viswaters in beheer of eventueel medebeheer kunnen krijgen.
• Vier VBK-leden vertegenwoordigen onze vereniging op de vismeeting van l’Union Carpiste die doorgaat op de Barrage Plate Taille.
• Op de jaarlijkse meeting mogen we volgende gastsprekers verwelkomen: Jo Mebis en Mark Pansar, Jacques Schouten en Steve Cornelis. Voor het eerst sinds de oprichting van het VBK is er geen VBK-film en dit wegens te weinig ingezonden materiaal.

2001

• De VBK website is na een lange voorbereiding dan toch een feit.
• Plan om waters in medebeheer te krijgen neemt stilaan vaste vorm aan.
• Ook in Mechelen wordt een regio opgericht. Steve Kinnart en Gunther Wigy trekken er de kar.
• Regio Westhoek is ook een feit, voorman daar is Patrick Vercamer, die tevens lid is van de West-Vlaamse visserijcommissie.
• De Hengel Expo staat opnieuw op de agenda en vanzelfsprekend zijn wij ook van de partij.
• Kort daarna is er onze meeting. Het OVK (regio Oost-Vlaanderen) bijt de spits af, gevolgd door Danny Fairbrass. ’s Namiddags volgt een echte primeur. Phil Cottenier wordt het vuur aan de schenen gelegd door Luc de Baets.
• Als afsluiter, in ere hersteld: de VBK-film.

2002

• Het VBK staat als gastvereniging in het officiële blad van de openbare visserij, de Vislijn. Een blad dat iedere visser ontvangt als hij of zij een visvergunning voor het openbaar water gaat halen. Karper wordt als vis nader voorgesteld.
• Dit jaar worden enkele overeenkomsten afgesloten met betrekking tot medebeheer:
o Dikkebusvijver, voor de duur van één jaar. (Contract niet verlengd wegens weinig respons.)
o Het meer van Overmeire Donk.
o De Blaarmeersen.
o Hombeek. Hier werd een overeenkomst afgesloten met VVHV. Er wordt ter plaatse een nieuwe hengelgroep opgericht, namelijk het Eghelegems Collectief.
• Er wordt een jeugdhappening georganiseerd op de Blaarmeersen te Gent.
• Op de jubileummeeting worden volgende gasten verwelkomd: Danny Fairbrass, Leon Hoogendijk en Philippe Lagabbe. Optreden van de VBK-band.

2003

• VBK verkrijgt het volledige beheer van Oasis te Nederename.
• Oprichting van de VBK jeugdcel, onder impuls van Piotr Schiettekatte.
• Het VBK brengt ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan het boek “Carpe Diem” uit, met bijdragen van tal van leden.
• We nemen opnieuw deel aan de Hengel Expo.
• Programma meeting: ECHO, 10 jaar Baitrunners, Dave Lane, Frank Warwick, VBK-film en de tombola.

2004

• Het nachtvissen wordt door jarenlange druk van het VBK bekomen op 29 openbare waters.
• De maximummaat voor karper (60 cm) wordt bekomen, waardoor grote karper wettelijk een betere bescherming geniet.
• Eerste evenement van de jeugdcel gaat door op Oasis.
• Programma meeting: DVD Regio Limburg, Diaserie Piet Vogel, Ronny de Groote over karpervissen in Italië. Aansluitend nog de voorstelling van de VBK-dvd en de tombola.

2005

• VBK levert bijdrage aan ‘Vislijn’.
• Oprichting Regio Turnhout, naast de bestaande club ‘Baitrunners’.
• Jeugdcel organiseert jeugdkarperkampen op ’t Witven te Beerse en De Snoekbaars te Turnhout.
• VBK brengt ‘Karperstarter’ uit, geschreven door Stef Michiels, met bijdragen van Piotr Schiettekatte en Frank Vercruysse.
• VBK neemt deel aan de Hengel Expo in Kortrijk.
• Programma meeting: Lezingen van Herwin Kwint, Andy Chambers en Theo Pustjens. En als afsluiters de VBK-dvd en de tombola.

2006

• Jeugdcel organiseert jeugdkarperkampen op: ’t Witven te Beerse en Oasis te Nederename.
• VBK brengt ‘Code voor de Karpervisser’ uit, met steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal – afdeling Bos en Groen – visserijfonds en met de medewerking van Inverde.
• Chris De Clercq treedt toe tot het VBK-bestuur, om de functie ‘Waterbeheer’ op zich te nemen.
• Programma meeting: Solarteam met Alijn Danau, Robby Swennen, Geert Ooms en Gunther Poelmans, Karpervissen in Marokko door Stefaan Bleyenberg en Marc Vergauwen, de evolutie van het karpervissen in Frankrijk door Eric Deboutrois, de VBK-dvd, tombola.

2007

• Jeugdcel organiseert jeugdkarperkampen op de Pomperik in Diepenbeek, Oasis en Montréal te Mechelen.
• Filip Matthys treedt toe tot de PVC van de provincie West-Vlaanderen.
• Werkgroep SpiegelKarperProjecten wordt opgericht. De coördinatie hiervan zal gebeuren door Filip Matthys.
• VBK brengt een folder uit om Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen te schetsen en promoten.
• Het VBK maakt een dossier op om een uitbreiding van de nachtvismogelijkheden te bekomen. Met een stevig onderbouwde argumentatie trachten we om een aantal aanpassingen in de Wet op Riviervisserij door te voeren die het nachtvissen moeten legaliseren op quasi alle openbare wateren. Er worden contacten gelegd met de bevoegde overheidsinstanties om het dossier mondeling toe te mogen lichten.
• VBK neemt deel aan Hengel Expo.
• Programma meeting: Regio Mechelen, Terugblik 15 jaar VBK, Fred Labrousse over vissen in Spanje, VBK-dvd 2007 en tombola.
• Patrick Bauwens neemt afscheid als voorzitter, en wordt opgevolgd door Mark Hoedemakers.

2008

• Sven Hoebeeck neemt de functie van algemeen coördinator op zich, en Stef Michiels treedt opnieuw toe tot het bestuur als ‘peter van de jeugdcel’. In de loop van 2008 geeft Nico Vereecken zijn PR functie door aan Giovanni Vanhooren.
• De interne werking van het VBK wordt volledig doorgelicht en aangepast waar nodig.
• Het VBK mag in juni haar dossier ‘nachtvissen op alle openbare waters’ gaan verdedigen op het kabinet van minister Hilde Crevits.
• De jeugdcel gaat voor een eerste maal de internationale toer op, ze vissen begin juli op rivier le Cher in Frankrijk. In eigen land worden traditiegetrouw ook enkele waters bezocht.
• Jubileummagazine nr. 50 verschijnt met een volledig nieuwe lay-out.
• Ook de VBK-website en het forum worden door Rony Muylaert en zijn vrouw Yolande flink onder handen genomen.
• De werkgroep SKP bezoekt verschillende viskwekerijen tijdens een ‘studiereis’.
• Het VBK reageert met een dossier op de uitdovingspolitiek wat betreft hengelsport op de Drie Vijvers te Adinkerke.
• VBK reageert op een krantenartikel over de Paalse Plas waarin de karpervissers het flink moeten ontgelden. Ook worden oplossingen aangereikt aan de stad Beringen voor de problematiek aan de plas.
• De Deutsche Welle TV benadert het VBK voor een interview i.v.m. de problemen met Oost-Europese vissers aan Belgische waters. Mark Goossens (Hombeek), Giovanni Vanhooren (PR) en Mark Hoedemakers staan de filmploeg te woord.
• Voor het eerst vindt er een unieke samenwerking plaats tussen Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het VBK. Op het natuurdomein Mariahof mogen enkele VBK-leden gedurende een aantal maanden van 2009 de karpers bevissen, om ze na vangst uit te zetten op de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt – Herentals. Beiden zijn kanalen met een lage bezetting aan karper. Een mijlpaal! Deze samenwerking is er gekomen nadat het VBK regelmatig en gedurende een aantal jaren haar bezorgdheid had geuit wat betreft het lot van de aanwezige karpers. Het ANB biedt aan om één of twee vissen voordien te laten testen op virussen en ziektes.
• Het VBK kaart de voorbijgestreefde manier van samenstellen van Provinciale Visserijcommissies aan. Wij denken dat bij de samenstelling van de Visserijcommissie er – naast een goede streekvertegenwoordiging, een goede vertegenwoordiging van de meest gekwalificeerde hengelsportverenigingen – zeker ook een goede balans mag zijn wat betreft de vertegenwoordiging van de verschillende disciplines van de sportvisserij.
• In het najaar vindt er voor het eerst een vergadering plaats tussen bestuursleden van het VBK en de Karperstudiegroep Nederland (KSN). De basis voor een goede samenwerking in de toekomst wordt gelegd!
• In de Afdeling Brugge volgen Joost Jochems en Ludovic Hollevoet de afscheidnemende Andres Braet op. Ook in de Regio Oost-Vlaanderen is er een wissel van wacht. Hier zal Rik van Landschoot de taken van Nico Vereecken overnemen. Ten slotte is er ook de heropstart van de Afdeling Kempen (vroeger Regio Turnhout) onder impuls van Kristof Van Aert.
• In West-Vlaanderen wordt er op het kanaal Gent – Oostende, het kanaal Roeselare – Leie, de Harelbeekse Gavers en de Damse Vaart jonge karper uitgezet. Ook het Oost-Vlaamse gedeelte van het kanaal Gent – Oostende wordt voorzien van nieuw bloed. Voor wat de provincie Limburg betreft wordt de samenwerking met de visserijbioloog steeds constructiever. Lijvige hengelvangstdossiers en uitzettingsvoorstellen voor zowel de Zuid-Willemsvaart als het Albertkanaal werden positief onthaald en beoordeeld, en zullen hopelijk de nodige resultaten opleveren in de vorm van uitzettingen.
• Op de VBK-meeting presenteren zowel de Jeugdcel als Afdeling Westhoek een dvd, en zijn er dialezingen van Geert Ooms en Martin Locke. De VBK-dvd 2009 en de tombola vormen de reeds bekende afsluiters.

2009

• Het VBK neemt het beheer in handen van het Eendenmeer te Heusden (Oost-Vlaanderen). Jan Van Calenberg en Wim Vervaet vormen het lokale bestuur.
• Met de opstart van Regio Vlaams-Brabant, onder impuls van Yves Ghijsels en Nick Ceulemans, worden ook in de provincie Vlaams-Brabant gezellige en informatieve bijeenkomsten georganiseerd.
• De samenwerking met KSN resulteert in een unieke aanbieding ter kennismaking voor nieuwe leden van beide federaties.Ook wordt in mei het VBK magazine gratis verdeeld aan alle KSN-leden. Omgekeerd ontvangen alle VBK-leden De Karper, het ledenblad van onze Nederlandse zusterfederatie.
• De jeugdcel organiseert opnieuw een aantal viskampen in binnen- en buitenland.
• Het document ‘Inventarisatie van karperpopulaties in Vlaanderen’ wordt in de provincies West-Vlaanderen en Limburg overgemaakt aan de Provinciale Visserijcommissies. De visserijbiologen reageren enthousiast op deze bruikbare en relevante infobundels.
• In de provincie Limburg treedt Mark Hoedemakers toe tot de PVC.
• Na oprichting van het Overlegorgaan Openbare Visserij wordt Patrick Bauwens als afgevaardigde voor de karpervissers hierin opgenomen.
• De afvissing van Mariahof en de daarmee samenlopende herbepoting van de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals is een groot succes. Meer dan 200 karpers vinden hun weg naar het kanaal.
• Publicaties van deze afvissing en samenwerking verschijnen tevens in het nationale magazine van Natuurpunt en in het magazine van Natuurpunt Bree.
• Ook in Oost- en West-Vlaanderen volgen er weer uitzettingen van jonge spiegelkarpers, en ook in Limburg is er nieuw bloed voor de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Albertkanaal.
• Het VBK is aanwezig met een infostand op Hengel Expo, het tweejaarlijkse evenement van het VVHV vzw.
• Op de VBK-Meeting ’09 zijn maar liefst 24 firma’s en adverteerders aanwezig met een stand. Het programma bestaat uit een lezing van Michiel Pilaar, een lezing van Steve Briggs en een panelgesprek met als thema ‘Karpervissen, vroeger en nu’. Patrick Bauwens, Arjen Uijtbeyerse en Luc de Baets vormen het panel, Mark Hoedemakers is moderator van dienst. Ook de VBK-dvd 2009, samengesteld door Ronny Muylaert, wordt onder het goedkeurend oog van vele aanwezigen voorgesteld.

2010

• Het VBK levert opnieuw een bijdrage voor ‘Vislijn’, het infoblad voor de openbare visserij in Vlaanderen.
• Het VBK zit mee aan tafel tijdens de bijeenkomsten van het Overlegorgaan Openbare Visserij. In dit orgaan worden onder andere besprekingen gevoerd over een vereenvoudigde, nieuwe visserijwetgeving waarin de uitbreiding van de nachtviswaters voor ons prioritair is.
• Het Laatste Nieuws neemt in april contact op met het VBK voor een reactie naar aanleiding van geverbaliseerde nachtvissers aan de Paalse Plas.
• Er wordt begin 2010 een sensibiliseringscampagne op poten gezet om vissers uit Oostbloklanden aan te zetten tot het respecteren van de visserijwetgeving en het toepassen van het ‘catch and release-principe’. Een document met pictogrammen en een oproep in 5 talen, waaronder het Duits en Pools wordt als download aangeboden op onze site. VBK roept de vissers op om samen een front te vormen in de strijd tegen de stoperij. Op alle mogelijke fora wordt melding gemaakt van deze actie.
• Het VBK krijgt bij deze campagne hulp uit onverwachte hoek, wanneer enkele Poolse sportvissers contact met ons opnemen. Zij zorgen voor de publicatie van een door ons aangeleverde vertaling van de belangrijkste wetteksten in een Poolse krant voor gastarbeiders.
• Ook de media pikt het nieuws van deze campagne op. Er volgen artikels in de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Op Studio Brussel en Radio Antwerpen plaats men de problematiek in de schijnwerpers.
• In het voorjaar vinden er twee visreddingen plaats. In het Gentse werd een slotgracht rond een kasteel leeg gelaten, waarna de Oost-Vlaamse visserijbioloog het VBK contacteerde om de aanwezige vissen te redden. Met toestemming van de bioloog werden maar liefst 99 spiegelkarpers afgevist, waarvan er 59 naar de Schelde en 40 naar het Eendenmeer verhuisden.
• In Nederland en Vlaanderen vindt tijdens het eerste weekend van juni het internationale terugmeldingsweekend plaats. Op deze manier wordt het terugmelden van projectspiegels door karpervissers gestimuleerd.
• De jeugdcel organiseert viskampen aan het Zeekanaal, de Zuid-Willemsvaart, op Oasis en aan le Cher in Frankrijk.
• In augustus richt het VBK het ‘Meldpunt Visstroperij op’. Bedoeling van deze site is het bundelen van klachten van vissers, het opstellen van een dossier om opnieuw bij de overheid meer middelen ter handhaving van de visserijwetgeving af te dwingen en om ten slotte de noodzaak van een nationaal meldpunt (telefonisch en digitaal, 7/7 en 24/24) te onderstrepen.
• Begin november pikt de nationale media het nieuws van het ‘Meldpunt Visstroperij’ massaal op. Er verschijnen artikels in Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws. De krant De Standaard wijdt maar liefst drie pagina’s van haar weekendeditie aan een interview met Mark Hoedemakers en Niko Vervaet. In dit stuk wordt niet alleen het meldpunt besproken, maar ook de hedendaagse karpervisserij en haar evolutie en de rol van het VBK als informatieve vereniging en belangenbehartiger.
• Ook Radio 1 maakt naar aanleiding van het meldpunt een reportage. Het nieuws wordt zelfs door een Nederlandse krant opgepikt. Dagblad ‘De Limburger’ publiceert een informatief artikel waarin de stropersproblematiek centraal staat.
• Het VBK werkt mee aan een promotiefilmpje voor het ANB, waarin verschillende vormen van natuurbeleving worden getoond. Er vinden opnames plaats op Heikant.
• Het VBK maakt een dossier op naar aanleiding van de wintersterfte op domein ’t Leen in Eeklo. De betrokken pvc wordt op deze wijze gevraagd om een herbepoting van dit water te voorzien.
• In de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen wordt door de goede samenwerking met de werkgroep VBK-SKP opnieuw jonge karper uitgezet.
• Tijdens een bilateraal overleg (12 augustus) tussen het VBK en de visserijbiologen van WVL en OVL wordt het licht op groen gezet voor een groots provincieoverschreidend spiegelkarperproject met volledige monitoring op de rivier de Leie. Drie jaar na elkaar (2011-2012-2013) worden er driezomerige spiegelkarpers uitgezet. Goed voor een totale hoeveelheid van 1320 kg spiegelkarper. De migratiemogelijkheden van/voor uitgezette karpers op de Leie zijn fenomenaal, en zullen ons in de toekomst een schat aan info rond dispersie van jonge karper aanleveren.
• De meeting van 2010 is opnieuw groter dan ooit met maar liefst 28 standen van adverterende firma’s en winkels. Het programma omvat schitterende lezingen van Pascal Kowalik uit Frankrijk, Joris Weitjens uit Nederland en Tim Paisley uit Engeland. Met de VBK-dvd 2010 wordt ook deze meeting op een mooie wijze afgesloten.

2011

• Het nieuwe jaar is nog maar twee weken oud of er staat al een belangrijke samenkomst op het programma. Medio januari is er in Brussel een meeting van het Overlegorgaan Openbare Visserij. Bovenaan de agenda staat sinds de oprichting van dit orgaan de modernisering en vereenvoudiging van de Wet op Riviervisserij met als belangrijke pijlers voor ons, vissers, de uitbreiding van de mogelijkheden om legaal ’s nachts te vissen en de opheffing van de gesloten tijd voor bepaalde waters. Ondanks een voor ons zeer nadelige adviesnota van INBO verloopt de vergadering uitermate positief constructief en worden dankzij VVHV, VBK en ANB weeral belangrijke stappen voorwaarts gezet. Op 9 maart ontmoeten de verschillende partijen elkaar opnieuw en kunnen we ons opmaken voor de laatste rechte lijn!
• In de tussentijd worden er per provincie werkgroepjes opgericht die per water een argumentatie opmaken om de nachtvisserij te legaliseren. We willen zo sterk mogelijk voor de dag komen en de op stapel staande kans met beide handen grijpen!
• In februari krijgt Filip Matthys tijdens de beurs Carp Zwolle 2011 een oververdiende huldiging voor zijn niet aflatende inzet voor Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen. Vanaf die dag gaat Filip door het leven als Dé Karperpromotor 2011. Dat zijn Nederlandse evenknie Joris Weitjens in het verleden deze eer al te beurt viel maakt het plaatje des te completer.
• Opnieuw wordt er in maart jonge karper uitgezet. De werking tussen VBK-SKP, enkele PVC’s en viskwekers loopt tegenwoordig als een geoliede machine. Op het Kanaal Gent – Oostende en het Kanaal Nieuwpoort – Duinkerke werd in karpertoekomst voorzien en ook de Watersportbaan te Gent mocht een flinke hoeveelheid jonkies (78 stuks, goed voor 110 kg) verwelkomen. Twee Scheldemeanders werden eveneens miniem bepoot.
• De laatste rechte lijn naar een nieuwe Wet op Riviervisserij wordt ingezet in de zomermaanden. De nieuwe wetteksten worden door het Overlegorgaan goedgekeurd en overgemaakt aan de verschillende PVC’s. Iedere PVC krijgt tot het vroege najaar de tijd om hun opmerkingen over te maken, waarna de definitieve versie naar het betrokken kabinet kan vertrekken voor de finale goedkeuring. Er zijn reeds vele vergadermomenten aan vooraf gegaan, en de hoop op een vlotte afhandeling is groot!
• In de zomer kent het VBK vzw ook een dieptepunt. Het jeugdkamp in Frankrijk dient te worden afgelast omwille van een tekort aan begeleiders. Beroep doen op vrijwilligers is niet altijd gemakkelijk en soms houdt dit ook risico’s in, zo blijkt. Voor de deelnemers trachten we de teleurstelling te verzachten met een boekenpakket en een sessie op het Eendenmeer of Oasis. Ook de jeugdinitiatie in de Kempen dient te worden afgelast wegens een tekort aan gegadigde vissers.
• Anderzijds organiseert de jeugdcel wederom een schitterend kamp aan de oevers van het Zeekanaal, waar elke deelnemer karper op de kant kreeg. Nadien ontvingen ook Oasis en Puyenbroek opnieuw een aantal jeugdige hengelaars en ook op Discovery Lake wordt er genoten van een prachtige en leerrijke fish-in met goede vangsten!
• Door de grote inspanningen van onze Vlaams Brabantse Regioverantwoordelijke, Yves Ghijsels, is de start van een SpiegelKarperProject voor de Leuvense Vaart nog maar een kwestie van tijd. Yves heeft het voorbije jaar met hulp van een aantal welwillende lokale karpervissers die graag hun hengelvangstregistraties ter beschikking stelden een zeer gefundeerde aanvraag tot het uitzetten van nieuw karperbloed opgemaakt. Het enige heikel punt wat wel eens roet in het eten zou kunnen strooien, is het ontbreken van een VBK-lid in de betrokken PVC. Dat waar een wil is ook een weg is, bewees Yves vervolgens door een afspraak te regelen met de bioloog en zijn secretaris om het door hem opgemaakte dossier toe te mogen lichten. Maarten Roegiers, gedreven lid van de werkgroep VBK-SKP, voegde op 17 juni jongstleden vervolgens de daad bij het woord. Na een deskundige uitleg aan de hand van een powerpointvoorstelling was de voltallige commissie onder de indruk van de goede werking van de reeds lopende projecten en de goedkeuring van een mooi aantal spiegels voor de Vaart was snel beklonken. Een prachtig resultaat dankzij de onbaatzuchtige inspanningen van twee schitterende ambassadeurs van de karpervisserij!
• Het VBK Magazine breidt uit met maar liefst 8 pagina’s en telt voortaan 88 bladzijden.
• Op de Egleghemvijver te Hombeek liggen de verhoudingen opeens anders dan voorheen. Waar VVHV vzw en VBK vzw vroeger met BLOSO een contractuele overeenkomst hadden aangaande de hengelsport op deze plas, is nu het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB onze partner. Dat de visserij op Hombeek helemaal niet in het gedrang komt door deze overdracht blijkt uit de concessie die ANB met ons, hengelaars, zal aangaan. Voor de komende 27 jaar is er een partnership bereikt tussen beide partijen, de toekomst oogt met andere woorden rooskleurig!
• Na 4 jaar voorzitterschap van Mark Hoedemakers houden we een evaluatievergadering in september om de voorbije periode een keer kritisch te overdenken. Een gevoel van tevredenheid overheerst en er worden tevens een aantal werkpunten geformuleerd voor de komende tijd.
• Op 17 september haalt het VBK vzw opnieuw de media met hun acties om de overheid wakker te schudden en hen aan te manen tot actie tegen stroperspraktijken. Voor het VTM-nieuws wordt Patrick Bauwens geïnterviewd aan het Waesmeer.
• In oktober wordt de lokale afdeling Kempense Kleiputten opgericht in Beerse. Op enkele waters waar voordien niet gevist mocht worden verkreeg het VBK vzw het oever- en visrecht. Maar liefst twee hengelwaters, het Spiegelven en de Boerenkreek, kunnen vanaf 2012 door onze leden bevist worden. Er hoort ook een kleiner kweekwater bij de afdeling Kempense Kleiputten. Pieter Avonds en Bart Voeten zijn de VBK-leden die deze waters zullen runnen.
• Een eerste lichting nieuwe spiegeltjes wordt in november uitgezet op de Leie. Jeroen Verschaeve heeft hemel en aarde bewogen om hengelvangstregistraties te sprokkelen, fish-ins te organiseren en biologen te overtuigen en krijgt de ultieme beloning voor zijn inspanningen. Na drie opeenvolgende jaren zal er maar liefst 1320 kg jonge spiegelkarper zijn uitgezet. Dit jaar start het project met 220 kg karper per provincie.
• Ook het domein ’t Leen krijgt een injectie karperbloed. Na een karpersterfte werd er een dossier opgemaakt om nieuwe uitzettingen te bekomen. De PVC gaf groen licht en op 22 november 2011 werd door een aantal vrijwilligers de daad bij het woord gevoegd in de vorm van een uitzetting.
• Het kanaal Roeselare – Leie wordt een vijfde keer met jonge spiegels verrijkt. 100 kg om precies te zijn! 4 Leiemeanders te Machelen, Grammene, Gottem en Oeselgem worden ook miniem bepoot.
• Het VBK vzw telt in het najaar van 2011 maar liefst 1670 leden. Een nieuw hoogtepunt! We blijven zo met voorsprong de grootste karperfederatie van Europa!
• December is een drukke maand, met in het eerste weekend een nieuwe editie van HengelExpo. Zoals steeds is het VBK vzw van de partij, met een volledig vernieuwde stand.
• Een week later is het tijd voor onze eigen VBK-meeting. In de voormiddag geven Mark Pansar en Dennis Hellings een uiteenzetting over hun belevenissen aan de Waalse Maas. De namiddag wordt gekleurd door Bart van den Hurk, Erwin Vos en de VBK-DVD 2011. Met tal van demo- en verkoopstanden, de voorstelling van 2 nieuwe Nederlandstalige boeken en de ondertussen bekende en typische gezelligheid was het weer een prachtige dag die veel te snel om vloog.
• In december treedt Mark Hoedemakers toe tot het bestuur van Natuurpunt Maasmechelen.
• Dikkebusvijver te Ieper (West-Vlaanderen) komt onder het beheer van VVHV vzw. VBK vzw wordt als federatie betrokken voor de tak karpervisserij.

2012

• Het VBK bestaat 20 jaar en dit zal uitgebreid gevierd worden in de loop van het jaar!
• Op 1 januari wordt Mark Hoedemakers benoemd tot adjunct-conservator van het plassengebied Maesbempder Greend. Dit gebied is onderdeel van het natuurgebied Maaswinkel in Leut. De samenwerking van vissers met natuurbeheerders op deze plassen is uniek te noemen, vissers zijn er de laatste jaren uitgegroeid tot volwaardige partners inzake visstand-, water- en oeverbeheerders.
• Opnieuw levert het VBK vzw een bijdrage aan Vislijn. Steven Verhelpen zet hierin de jeugdinitiatie aan het Zeekanaal in de kijker.
• Jurgen Degraeuwe volgt in Regio West-Vlaanderen, Afdeling Westhoek Pascal Praet op als regioverantwoordelijke. In Afdeling Brugge van diezelfde Regio geeft ook Ludovic Hollevoet de fakkel door aan zijn opvolger.
• Ook de jeugdcel krijgt een nieuwe man aan het roer. Ronny Muylaert, sinds jaar en dag bestuurslid en evenementencoördinator zal deze taak de komende jaren op zich nemen.
• Met de facebookgroep ‘Vereniging van Belgische Karpervissers vzw’ wordt een nieuwe vorm van communicatie aangewend. Langs deze weg zullen ook alle VBK-nieuwtjes via de sociale media leden en potentiële leden bereiken.
• In het voorjaar worden er door verschillende groepen VBK-leden diverse zwerfvuilacties op poten gezet. Naast acties in Maasmechelen en Lozen springt vooral die aan het kanaal Gent – Oostende in het oog. Onder impuls van Filip Matthys pakten 25 vrijwilligers maar liefst 26 kilometer kanaaloever aan, en dit in samenwerking met PVC West-Vlaanderen, het ANB, het IVBO en de gemeenten Oostkamp en Beernem. Door de overheidssubsidie die aan dit project vast hangt ontvangt bovendien elke deelnemer een sweater of een lidmaatschap van ‘t VBK. Diverse kranten en lokale media brengen het nieuws over deze acties en de karpervissers komen opnieuw positief in het daglicht te staan.
• Op de Kempische Kleiputten in Beerse (de nieuwe waters in eigen beheer) zijn sinds het ondertekenen van de contracten bergen werk verzet. Bart, Pieter, Tim, Bob, Jack, Wim en nog enkele anderen hebben rondom het Spiegelven reeds 8 toegankelijke stekken gemaakt, het water behandeld met coccolietenkrijt, allerhande snoei- en graafwerken uitgevoerd en het kweekwater roofvisvrij gemaakt. De verschillende stekken bieden voor elk wat wils en vanop zowat elke stek kunnen interessante plekjes bevist worden. In de loop van het jaar wordt er nog een overzicht met de precieze stekken en een dieptekaartje opgemaakt. Het originele karperbestand is nog steeds gehuld in een waas van mysterie. Er gaan allerlei geruchten de ronde over mogelijk zware vissen maar die houden we zonder daadwerkelijk bewijs liever op afstand. Er zwemt wel degelijk een originele populatie maar we weten hier verder niets van. Laat dat nog eens een uitdaging zijn! Nog het vermelden waard zijn de reeds gebeurde uitzettingen. Momenteel zwemmen er op het Spiegelven 37 karpers die 2 tot 4 jaar oud zijn, met een gewicht tot 5 kg. Hoewel (nog) niet groot zijn het stuk voor stuk prachtige vissen en we kijken uit naar de eerste vangsten.
• In april worden de fundamenten gelegd voor wat hopelijk ooit uitmondt in het SKP Grensmaas. Samen met de KSN wordt getracht een grensoverschrijdende herbepoting van de 40 kilometer lange Grensmaas te bekomen. Websites, fora en e-mailadressen worden bestookt in de hoop voldoende hengelvangstgegevens binnen te krijgen.
• Ook wordt er getoetst of op het Zeekanaal middels een SKP het eenzijdige schubkarperbestand kan worden aangevuld met spiegels. De vraag naar HVR belandt via fora en van mond tot mond bij de lokale vissers.
• Gedurende 2012 wordt er door het Overlegorgaan Openbare Visserij hard getimmerd aan de weg naar een nieuwe Wet op Riviervisserij. Ondanks vele kleine vertragingen slaagt men er in om in het begin van het najaar alle administratie vanuit dit orgaan af te ronden. De bal ligt nu definitief in het kamp van de overheid, die enkel nog de gemaakte consensus moeten bekrachtigen.
• Het in de steigers gezette SKP Grensmaas zoals wordt reeds enkele weken na het leggen van de fundamenten al afgeblazen, en wel om volgende redenen. Op 5 december 2011 vond er een eerste uitzetting van 2900 kg spiegelkarper van 2 tot 3 kg/stuk plaats op het stuwvak Linne-Borgharen. Dit zouden ruim 1200 spiegels zijn geweest. Op 16 maart 2012 vond er vervolgens een tweede uitzetting plaats op de Eijsder Beemte van 2000 kg spiegelkarper van zo’n 2 tot 3 kg/stuk. Omgerekend was ook dit een totaal van plusminus 850 stuks. De vissen kunnen via de Eijsder Beemte zonder obstakels tot de Grensmaas zwemmen. De +- 2050 spiegels van Duitse origine zijn zonder monitoring uitgezet. Het spreekt voor zich dat het niet het moment is om door te gaan met het project dat wij voor ogen hadden.
• Het VBK doet een oproep naar enkele vissers van de Bentillekreek die door hun gedrag onze sport in een slecht daglicht plaatsen. Bovendien zorgen zijn voor een verzuurde relatie met de grondeigenaars van de percelen rond deze kreek. Ondanks het feit dat deze plas geen openbaar water noch water in eigen of medebeheer betreft, zien wij het als onze plicht om op te roepen tot het naleven van een aantal elementaire regels die ervoor zorgen dat vissers en niet-vissers allen hun plek hebben in de natuur.
• De jeugdcel kent een topjaar, met geslaagde kampen op Discovery Lake, de Donk, Puyenbroek, het Zeekanaal en het idyllische Lac de Fragne in Frankrijk. Dit succes is vooral te danken aan de tomeloze inzet van onze enthousiaste jeugdcelleden!
• Begin juli wordt door de Vlaamse Regering de principiële goedkeuring w.b. aanpassingen aan Wet op Riviervisserij gegeven, maar ze vragen nog het advies van de MINA-raad. Daarna volgt dan nog het verdict van de Raad van State. Als alles goed gaat, moet het lukken om op 1 januari 2013 van start te gaan met meer mogelijkheden voor de hengelsporters op openbaar water.
• In aflevering 3 van VVHV-TV wordt het VBK als karperfederatie in de spotlichten gezet.
• Het VBK magazine verschijnt vanaf editie 67 in een vernieuwde, trendy lay-out! Geert Vandeplancke en Alijn Danau zijn ondertussen zo’n geoliede machine dat het resultaat verbluffend is.
• Bovendien is nummer 67 van ons vlaggenschip met 160 pagina’s dubbel zo dik. Met recht en reden een feestelijke uitgave van het magazine.
• Op de Kempische Kleiputten zijn er weer een aantal visuitzettingen gebeurd. In de zomer werd het bestand aangevuld met vissen afkomstig uit de kweekvijver van Bakker, en in november werd er nieuw bloed uit het Franse Nancy geïntroduceerd.
• Ook op Oasis vonden een aantal Franse kweekkarpers een definitieve thuis. Oasis kent een evenwichtige en gezonde populatie en bracht trouwens dit jaar met ‘Kroky’ haar eerste vijftigponder voort!
• De VBK meeting staat volledig in het teken van ons 20-jarig jubileum. Door het failliet van ’t Waesmeer dat slechts 10 dagen voor aanvang werd aangevraagd dienen we plotsklaps uit te wijken naar een alternatieve locatie, die we vinden in het Bau-huis te St. Niklaas. Maar liefst 27 firma’s uit binnen- en buitenland tekenen present met een stand! In de voormiddag genieten we van een film van Michael Aubry over zijn visserij op Cassien. In de namiddag betreden met Phil Cottenier en Kurt van Cauwenbergh 2 karpertenoren het podium. Zij worden in een 3 uur durende marathonlezing het vuur aan de schenen gelegd door Luc de Baets, de spreekstalmeester voor deze gelegenheid. De afsluiter is traditiegetrouw nog steeds de VBK-film en de reuze tombola. Dat het een succes was blijkt uit de massale opkomst. Maar liefst 1000 leden zakten af naar St. Niklaas, waaronder 145 nieuwe aanmeldingen. Elke aanwezig werd bedacht met een speciale ’20 jaar VBK’- boilienaald van Solar.
• Op de VBK meeting vinden trouwens opnames plaats voor een nog te verschijnen aflevering van VVHV-TV, waarin het VBK en in het bijzonder de meeting zal worden belicht.
• Op 14 december herbevestigt de Vlaamse Regering het nieuw besluit w.b. de Wet op Riviervisserij, na MINA-advies gekregen te hebben. Na goedkeuring door de Raad van State volgt de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering en de publicatie in het Staatsblad. We zijn er met andere woorden nog niet. Het kabinet en ANB hoopt nog altijd in januari alles rond te krijgen. Wij hopen met hen mee en verwachten dat de nieuwe wetgeving van kracht kan gaan in februari of maart…
• In Vlaams Brabant, meer bepaald aan de Leuvense Vaart, wordt het eerste SKP van deze provincie boven het doopvont gehouden. Yves Ghijsels en de zijnen hebben eind december maar liefst 106 jonge spiegeltjes (gemiddeld gewicht net iets boven 1kg) gewogen, gefotografeerd en uitgezet (keurig op de drie voorziene sluisstukken). Dit was een eerste fase binnen SKP-Leuvense Vaart. Fase twee kan nu pas echt beginnen. Het monitoren van deze uitgezette spiegeltjes!
• Tevens wordt eind december Mark Hoedemakers opnieuw benoemd voor 4 jaar als lid van PVC Limburg.
• Ruim twintig jaar geleden stond Jos van Springel mee aan de wieg van ’t VBK. Na al die jaren deel uit gemaakt te hebben van het bestuur, vond hij afgelopen jubileumjaar dat de cirkel rond was. Met een glimlach betaalde hij op de meeting prompt zijn lidgeld voor 2013. Zijn verhaal binnen ons bestuur was wat hem zelf betrof geschreven en hij kan tevreden terugkijken op twee decennia belangeloos engagement.

2013

• Pacal Praet neemt, na een jaar zich voltijds op zijn aasbedrijf te hebben geconcentreerd, vanaf januari opnieuw de honneurs waar als Regioverantwoordelijke van Afdeling Westhoek.
• Het mandaat van Patrick Bauwens in de PVC van Oost-Vlaanderen wordt voor 4 jaar verlengd.
• Ook in Vlaams Brabant zit er vanaf dit jaar een karpervisser én VBK-lid in de PVC. Tom Cochet verdedigt hier de komende 4 jaar de belangen van de karpervissers.
• Alijn Danau wordt aangesteld als voorzitter van het Egleghems Collectief, wat de visserij op Hombeek in goede banen leidt. Hij zal hier oudgedienden Frederik Ceulemans en Firre Praet vervoegen.
• Eindelijk is het zo ver! Ruim 2 jaar vergaderen bracht uiteindelijk het licht aan het einde van de tunnel. In de loop van 2012 was de nieuwe visserijwetgeving al zo goed als rond. Na o.a. inspectie van juridische diensten, goedkeuringen van de Raad van State en het Vlaams Parlement kwam op 1 februari 2013 het verlossend bericht. Het uitvoeringsbesluit van de Wet op Riviervisserij zal binnenkort verschijnen in het Belgisch Staatsblad, waarna ze definitief in voege kan gaan!
• Traditiegetrouw is het VBK opnieuw met een infostand aanwezig tijdens Carp Zwolle.
• De Heyvissers uit Maasmechelen sluiten collectief aan bij VBK.
• Nu we de publicatie van de nieuwe wetgeving in het Staatsblad nog even moeten afwachten zitten we als VBK zeker niet stil! Door lokaal overleg trachten we plaatselijke politiereglementen (die de vorige wetgeving bekrachtigden of zelfs verstrengden) aan te laten passen zodat deze stroken met de nieuwe bepalingen. Zo is er al overleg opgestart voor o.a. de Paalse Plas, de Maasplassen in Maaseik en Kinrooi en de Harelbeekse Gavers. Het VBK zet er haar schouders onder!
• Op de eerste dag van maart telt onze vereniging reeds 1580 leden. Dit gegeven doet ons dromen van een recordaantal in de loop van dit jaar!
• Op 5 maart verschijnt het Vlaams uitvoeringsbesluit van de Wet op Riviervisserij in het Staatblad. Vanaf 15 maart gaat de nieuwe wetgeving in voege. Een nieuwe mijlpaal, en dat na exact 20 jaar VBK!
• Naast zorg voor openbaar water en de wetgeving hierop, heeft het VBK ook steeds oog voor privaat water. In Zulte pachten we voortaan een heuse Leiemeander: ’t Veer’. Een nieuw VBK-water is geboren. ‎’t Veer in Zulte is een Leiemeander, die reeds ruim 50 jaar is afgesloten van haar moederrivier. Het water is zo’n 1.000 meter lang, en 35 tot 40 meter breed.
• Ook op de eerste editie van Carpsquare Belgium in Mechelen tekent het VBK paraat met een infostand. Regioverantwoordelijke Rik van Landschoot en voorzitter Mark Hoedemakers verzorgen bovendien een lezing.
• In een nieuwe aflevering van VVHV-TV wordt terug geblikt op de VBK-meeting van december ’12. Tevens wordt in deze reportage de werking van het VBK nogmaals kort in de schijnwerpers gezet.
• Begin mei telt onze vereniging meer dan 1700 leden. Een nieuw record van aangesloten hengelaars, een nieuwe mijlpaal en een hart onder de riem van al onze regioverantwoordelijke, waterbeheerders, werkgroepleden en bestuursleden.
• 16 regioverantwoordelijken en waterbeheerders strijken medio mei neer op de Heylakker in Maasmechelen voor een geslaagde fish-in.
• Om karpervissers te sensibiliseren om zich een aantal normen en waarden die eigen moeten zijn aan onze hobby aan te meten tijdens nachtelijke vissessies, wordt er via het sociale netwerk Facebook een pamflet met een oproep verspreid. Onze leden zorgen voor een massale verspreiding van dit initiatief.
• In juni schiet een ploeg van VVHV-TV beelden op de Heylakker in Maasmechelen. Op dit water is met het verstrijken der jaren overduidelijk zichtbaar wat vissers in hun mars kunnen hebben als ze een water beheren. Mooie promotie voor de hengelsport en in het bijzonder water-, oever-, en florabeheer door vissers.
• Datzelfde weekend heeft op het Kanaal Gent-Oostende een fish-in plaats om zoveel mogelijk hengelvangstregistraties terug te kunnen koppelen naar de PVC. Het hele gebeuren wordt op poten gezet door Filip Mathys, die na zijn vertrek als coördinator SKP nog steeds als extern adviseur van op enige afstand betrokken is bij het VBK.
• Tevens wordt door Ronny Muylaert en Mark Hoedemakers begonnen aan het scenario voor een promotiefilm waarin het VBK kort wordt toegelicht. Deze film moet in de loop van het najaar online komen om zo onze vereniging in de kijker te plaatsen.
• Rik van Landschoot geeft na 5 jaar verantwoordelijkheid over de Regio Oost-Vlaanderen naar aanleiding van een carrièreswitch op zijn werk de fakkel door aan Tony Boes. Eric Debruyne wordt zijn plaatsvervanger.
• Op de plas van Muisbroek in Ekeren is onlangs een permanent visverbod afgekondigd door de stad Antwerpen. Deze plas is onlangs nog opgenomen in de lijst waters waar de gesloten tijd vervalt en de nachtvisserij gelegaliseerd is. Het VBK neemt contact op met ANB om te bemiddelen, waarna ANB het meteen het overleg met de stad Antwerpen aangaat. Men zal trachten te werken aan een compromis waarin de hengelsport ook zal worden herbekeken. In het najaar van 2013 blijkt dat men in het eerste trimester van 2014 opnieuw rond de tafel zal gaan zitten met de betrokken partijen. Eerst wordt gewacht op de resultaten van een op til staand visstandonderzoek.
• Medio juli was een veel te warm vergaderlokaal van het ANB in Gent het decor voor een uniek overleg waarin het wel en wee van karperuitzettingen op afgesloten openbaar water werd besproken. Een erg moeilijke materie waarin bovendien zoveel variabelen een rol spelen dat het alles behalve een sinecure is om sluitende antwoorden te vinden op tal van vragen. Dit belette ons echter niet om een overleg in het leven te roepen waarin zowel biologen, viskwekers als hengelaars (allen ervaringsdeskundigen met een andere achtergrond) hun licht lieten schijnen over dit fenomeen. Het was een aangenaam debat waaruit een samenwerking is voort gevloeid om het uitzettingsbeleid wat afgesloten openbaar water betreft bij te sturen waar nodig en haalbaar geacht.
• Reeds in de zomer beginnen we met de voorbereiding van de VBK Meeting, die dit jaar groter en grootser dan ooit moet worden.
• In september komt de kaap van 1800 leden in zicht!
• Samen met enkele lokale vissers worden de mogelijkheden en wenselijkheid bekeken voor een aanvraag ter uitzetting van spiegelkarper op het kanaal Kortrijk – Bossuit.
• Op het einde van de zomer springt het VBK mee op de bres in het Antwerpse. Hier trekken een aantal lokale vissers onder impuls van VBK-lid Wim Wilms aan de alarmbel naar aanleiding van veelvuldige stroperij en de afvalproblematiek aan enkele waters. Ook de diefstallenplaag aan de Leuvense Vaart wordt belicht. De lokale TV-zender van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en De Gazet van Antwerpen brengen het nieuws onder de aandacht.
• Alain Dillen, Oost-Vlaams visserijbioloog, vraagt onze mening w.b. een mogelijke herbepoting van de Schelde naar aanleiding van de vervuilingsramp van vorig jaar. Wij zijn alvast voorstander van zijn idee om 3 jaar lang 100 kg spiegelkarper uit te zetten!
• Dat de leden van onze jeugdcel creatief zijn, bewijzen ze nogmaals door de Jeugdcel Cup in het leven te roepen. Dit is een wedstrijd waaraan een aantal deelnemers van de kampen aan het Zeekanaal en Donk zullen deelnemen. In de eerste plaats zullen onze kampen informatief blijven, maar dit jaar met een extraatje

error: Inhoud van site is beschermd !!