De Vereniging van Belgische Karpervissers vzw is de Vlaamse Karperfederatie. Het VBK vzw bestaat al sinds 1993 en telt momenteel ruim 2000 leden.

De Vereniging van Belgische Karpervissers is een wervende, dynamische en informatieve vereniging die de belangen van de karpervisserij en haar leden behartigt middels kwalitatieve veldwerking en vertegenwoordiging in institutionele raden.
Wij trachten vissers samen te brengen, in een collegiale en respectvolle omgang met elkaar.

 

 • Het VBK fungeert als klankbord voor de Belgische Karperwereld en is voorvechter wat betreft de  bescherming van de karperpopulaties.
 • Het VBK geeft vier maal per jaar een eigen magazine uit.
 • Het VBK organiseert één maal per jaar een nationale meeting (telkens op de tweede zaterdag van december), met een internationaal getint programma en diverse standhouders.
 • Het VBK is ingedeeld in verschillende regio’s, die op hun beurt nog eens een viertal bijeenkomsten per jaar inrichten.
 • Het VBK heeft eigen waters in beheer, zijnde Oasis te Nederename, het Eendenmeer te Heusden, de Kempische Kleiputten te Beerse, ’t Veer te Zulte en de Eghlegemvijver te Hombeek (i.s.m. ALV).
 • Het VBK heeft het medebeheer op het provinciaal domein Puyenbroek in Wachtebeke, en op Dikkebusvijver Ieper (i.s.m. Sportvisserij Vlaanderen).
 • Het VBK heeft leden in de provinciale visserijcommissies van Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant en streeft naar een afvaardiging in de visserijcommissie van Antwerpen.
 • Het VBK heeft een afvaardiging in het Overlegorgaan Openbare Visserij.
 • Het VBK heeft een jeugdwerking, die jaarlijks een aantal jeugdinitiaties inricht waar onder deskundige begeleiding de jeugd de knepen van het karpervissen wordt bijgebracht.
 • Het VBK heeft een werkgroep ‘Spiegelkarperprojecten’ die ernaar streeft een zo goed mogelijke karperdensiteit te creëren op elk water in Vlaanderen. Ze ondersteunen aanvragen tot karperuitzettingen naar de provinciale visserijcommissies. Dit gebeurt met zorgvuldig samengestelde dossiers met hengelvangstregistraties en onderbouwingen.
 • Het VBK heeft een ‘Code voor Karpervissers’ opgesteld. Deze brochure is tot stand gekomen met steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal – afdeling Bos en Groen – visserijfonds en met de medewerking van Inverde. Deze brochure is gepubliceerd in 2006, en kent een vervolg in de vorm van een tweede druk in 2007.
 • Het VBK neemt deel aan diverse hengelsportmanifestaties op nationaal vlak, waaronder de Watersportdag, de nationale hengelsportdag en de Hengel-Expo. Op internationaal vlak nemen we jaarlijks deel aan Carp Zwolle, de grootste karperbeurs van Europa.
 • Het VBK geniet internationale erkenning en steun van tal van karpervissers en o.a. belangenorganisaties zoals Karper Sportvisserij Nederland (KSN), Union National des Carpistes en Mouvement in Frankrijk (UNCM), Union Carpistes Wallone (l’UCW), Carp Society en Echo in het Verenigd Koninkrijk, Deutscher Karpfen-Angelclub in Duitsland en de Luxemburgse Karperstudiegroep.
 • Het VBK is lid van Sportvisserij Vlaanderen en VBK-leden genieten automatisch van de speciale hengelsportverzekering die hieraan verbonden is.
 • Het VBK levert bijdragen aan ‘Hengelsport’, het tweemaandelijkse tijdschrift van Sportvisserij Vlaanderen.
 • Het VBK heeft meegewerkt aan ‘Vislijn’, editie 2002 en editie 2010.
 • Het VBK heeft al twee boeken uitgegeven: ‘Carpe Diem’ en ‘Karperstarter’.
 • Het VBK was voorvechter in het bekomen van de maximummaat (60 cm) voor karper en staat mee aan de wieg van de wetswijziging hiertoe.
 • Het VBK wist na jarenlange druk bij de overheid in 2004 de nachtvisserij op 29 rivieren en kanalen in Vlaanderen te legaliseren.
 • Ook in 2013 kwam er, mede door onaflatende impuls van VBK vw, een nieuwe wijziging in de Wet op Riviervisserij. Een ruime uitbreiding van de nachtviswaters en een opheffing van de gesloten tijd op tal van plassen is het gevolg!
 • Het VBK streeft steeds naar constructieve dialoog en samenwerking met natuurbeheersorganisaties.
 • Het VBK streeft naar meer en beter controles langs de waterkant om excessen en stroperij in de kiem te smoren.
 • Het VBK heeft in de loop van 2010 actie gevoerd tegen de problematiek rond de vissers uit Oostbloklanden, die alle gevangen vis meenemen, ongeacht soort, lengte of gewicht. Zowel de geschreven pers als televisie gaven veel aandacht aan al onze acties. Het VBK is er in geslaagd om deze problematiek in het Vlaams Parlement op de agenda te krijgen.
 • Het VBK heeft in de loop van 2010 een digitaal meldpunt visstroperij opgericht.
 • Het VBK probeert zichzelf eerlijk en oprecht te evalueren, om zo zichzelf te verbeteren in wat het doet.