Waters & waterbeheer

Het VBK vzw heeft in haar lange staat van dienst een duidelijke visie ontwikkeld omtrent kwalitatief waterbeheer. Dit betekent dat we op ‘onze’ wateren een sfeer trachten te creëren waarin zowel karper, witvis, roofvis, hengelaar, lokaal  bestuur als eigenaar zich optimaal thuis voelen.

Hoe we die sfeer voor deze vier factoren realiseren wordt in onderstaande teksten toegelicht.

 

WaterbeheerKarper:

 

•   Een gezond visstandbeheer nastreven, om op termijn een evenwichtige bezetting van het water te creëren.

•   Een visvriendelijk reglement waarin het welzijn van zowel karper als andere vissoorten optimaal gevrijwaard wordt.

 

Hengelaar:

 

•   Het bevorderen van het uitzicht van het water en het rein houden van de omliggende oeverzones in samenspraak met de eigenaars.

•   De regelgeving en onderlinge afspraken zo bepalen dat er voor de andere recreanten en verantwoordelijken van het domein geen enkele vorm van overlast kan ontstaan.

 

•   Door alle vangstgegevens te bundelen werken alle vissers samen aan een uniek logboek en bestandsoverzicht van de karperpopulatie. Het volgen van gewicht  en  lengtetoename, leeftijd, feeding / holding areas, e.d. is zo voor elke individuele karper mogelijk.

 

•   Een reglement dat uit de praktijk is ontstaan en hengelplezier niet in de weg staat.

•   De combinatie van een mooi visbestand, relevante afspraken, een reine en veilige omgeving en de aanwezigheid van een lokaal bestuur als aanspreekpunt dragen bij tot een kwalitatieve hengelbeleving.Bestuur:•   Een lokaal bestuur wordt door het VBK vzw aangeduid. Dit bestuur fungeert als direct aanspreekpunt en neemt de naleving van de afspraken, het onderhoud van het domein en het opvolgen van het visbestand waar.

 

Eigenaar:

 

•   De eigenaar geniet rechtszekerheid bij het gebruik van zijn eigendom. Hij beschikt over een vaste bron van inkomsten, het domein wordt onderhouden en tevens wordt de veiligheid verhoogd.

•   Het opmaken van een rechtsgeldige overeenkomst tussen eigenaar en VBK vzw waarin de duur van het contract en de pachtsom worden vastgelegd.

•   Het bevorderen van het uitzicht van het water, en het rein houden van de omliggende oeverzones in samenspraak met de eigenaars.

•   Veiligheid: daar karpervissers ook  ’s nachts de vissen achter de vinnen zitten, brengt dit een vorm van sociale controle met zich mee. Ongewenste bezoekers van het domein worden op die manier afgeschrikt of gerapporteerd. Denk ook aan illegale zwemmers en het gevaar voor verdrinking.

error: Inhoud van site is beschermd !!