Het DNA van het VBK.

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die zich inzet voor de belangen van karpervissend België, deze inzet gaat gepaard met hopen vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die we in een organisatievorm kunnen omschrijven van een hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ruim 1500 leden. (www.vbk.be/wie-is-wie) Wij zetelen in tal van overheids- en natuurorganisaties waar wij onze belangen proberen door te drijven in de mate van het mogelijke. Onze stemkracht hiervoor is maar zo groot als ons ledenaantal. Hoe groter onze organisatie is, hoe meer wij in de pap te brokken hebben. Wij hebben al fantastische dingen gerealiseerd zoals het nachtvissen legaliseren, opheffen gesloten tijd, wetswijziging, spiegelkarperprojecten, meeneemverbod, meldpunt stroperij en nog zoveel meer. In de rest van dit informatieve

Jumper (34kg), een prachtschub die haar rondjes zwemt op Kelchterhoef

Wat doen wij?

Waterbeheer.

 

Waar de mogelijkheid zich voordoet stellen wij ons kandidaat om waters in beheer of medebeheer te krijgen. Ondertussen hebben wij 6 waters in beheer en 3 in medebeheer. We mogen gerust stellen dat onze waters bij de top van België/ Benelux behoren. Wij blijven er als vereniging voor kiezen om topwaters te creëren en wij hopen dat er in de toekomst water zullen bijkomen.

Meestal krijgen wij waters in (mede)beheer omdat er in het verleden net daar geen goed beheer was. Er was geen controle, veel criminaliteit, niet naleven reglementering, illegaal vissen, stroperij…

Wij staan zelf in voor de controles, visuitzettingen, beplantingen in en rond het water, coccolietenkrijt voorzien, werkdagen organiseren, vergunningen uitschrijven,…  Mede door alle maatregelen die wij nemen zien we dat al onze waters in de smaak vallen omwille van de vele vergunningen die we jaarlijks opnieuw uitschrijven. Vaak komen er topics voorbij waarbij vissers klagen over onze waters (te druk, aflossingen van stekken, te veel regels,…), waar we via kleine aanpassingen in het reglement trachten te komen tot verbeteringen. Wij kunnen als vereniging niet tegen onze eigen standpunten ingaan om te werken met een stop of wachtlijst. Dit is een verhaal van succesbeleving met niet altijd voor iedereen positieve gevolgen.

Regio’s:

 

In elke provincie hebben wij een regiowerking, deze trachten de lokale vissers samen te brengen. Het gezellig samen zijn, de vissers met elkaar in contact brengen, het uitwisselen van ideeën, het voorschotelen van presentaties, workshops aan te bieden, fish-in aan te bieden,…

Er worden ook jaarlijks fish ins georganiseerd, waarbij je dan een weekend kan gaan vissen op de meest exclusieve waters met een ontspannen sfeer in heel België.

• Vol huis tijdens een lezing van Michiel Pilaar tijdens de regiomeeting Limburg

Jeugdcel:

 

Wij hebben een zeer gedreven crew van mensen die zich al jaren inzetten voor de jonge garde, mensen die jaarlijks meerdere kampen organiseren en begeleiden. Zij zorgen ervoor dat de jeugd op exclusieve visvijvers terecht kunnen, waar de jongeren een dag of weekend kunnen vissen. Er is een aanbod van makkelijk tot moeilijk van exclusief dat eerder alledaags. Tijdens deze dag(en) is onze jeugd onder deskundige begeleiding waardoor deze de kans hebben om veel bij te leren. We voorzien hen niet enkel van de mogelijkheid om te vissen, maar ook van maaltijden, demonstraties, begeleiding, workshops, deelnemers pakketten en nog veel meer. Vanaf volgend jaar gaan we terug naar het Franse land trekken waar de jongens een buitenlandse ervaring kunnen opdoen.  (https://www.vbk.be/jeugdcel/)

* De jeugd met een tafel vol tombola prijzen, allemaal cadeau gekregen van de aanwezig oude garde, wat een mooi gebaar.

Sportvisserij Vlaanderen

 

Wij zetelen met twee personen in het uitvoerend comité van sportvisserij Vlaanderen, waar wij zeven keer per jaar vergaderen omtrent belangen van alle vissers. Onze stemkracht is afhankelijk van de grote van onze vereniging, hoe groter wij zijn hoe meer stemkracht wij in het belang van karpervisserij krijgen.

Provinciale visserijcommissie

Ook zitten wij in alle provinciale visserijcommissies van Vlaanderen (exclusief Antwerpen), waar wij ook de belangen behartigen. Zo hebben we pas recent een K3 (kapers 2-3kg) uitzettingen en kunnen realiseren voor Limburg, dit zal de overlevingskansen enorm verhogen. Men deed tot nu toe enkel K1 uitzettingen (karper tot 1kg), nu de overlevingskansen van deze vissen was nihil. Ook reiken wij de hand om met onze leden paraat te staan om uitzettingen te realiseren van andere vissoorten. Streven naar een evenwichtig bestand is zeer belangrijk voor ons!

Alijn Danau, onze redacteur, die steeds zorgt voor vier kwaliteitsvolle magazines per jaar!
* Een koi karper met een adembenemend gewicht van 23kg! (Hombeek)

Provinciale visserijcommissie:

 

 

Ook zitten wij in alle provinciale visserijcommissies van Vlaanderen (exclusief Antwerpen), waar wij ook de belangen behartigen. Zo hebben we pas recent een K3 (kapers 2-3kg) uitzettingen en kunnen realiseren voor Limburg, dit zal de overlevingskansen enorm verhogen.

• Zie hier K3 uitzettingen, gerealiseerd door Mark Hoedemakers die in de provinciale visserijcommissie te Limburg zetelt.

Waar staan wij voor?

 

 • De belangen van alle karpervissers verdedigen op elke plaats en op elk moment. Wij zetelen hiervoor mee in het uitvoerend comité van Sportvisserij Vlaanderen en in de provinciale visserijcommissies (PVC).
 • Wij willen een informatief zijn, wij delen nieuwtjes/ veranderingen mee wanneer deze aan ons bekend worden gemaakt.
 • Wij hebben een redacteur die vier keer per jaar een kwalitatief magazine maakt.
 • Het nachtvissen legaliseren op alle waters in België.
 • Gedetailleerd visbestandbeheer en selectieve uitzettingen.
 • Het risico beperken tijdens uitzettingen: eigen opkweekwaters waar we vissen opkweken tot ze gereed zijn om uit te zetten.
 • Waters die wij in beheer hebben zijn beschikbaar voor iedereen.
 • De jeugd bereiken en hen de waarden en normen meegeven van onze mooie hobby.
Enkele pictogrammen die weergeven waarvoor wij staan.

Welk voordeel hebben leden:

 

Ontvangen vier kwalitatieve magazines per jaar, deze kunnen ze verkrijgen in een papieren versie maar ook digitaal via onze website (www.vbk.be).

 • Mogelijkheid tot vissen op onze waters, mits aanschaffen van de juiste vergunning.
 • Wij organiseren jaarlijks de 2e zaterdag van december een beurs waarop een vijftigtal standhouders aanwezig zijn.
 • Gratis toegang tot regionale meetings die worden georganiseerd doorheen heel het land.
 • Inschrijvingsmogelijkheid om te vissen op de meest exclusieve waters van België via de fis- ins van de regiowerking.
 • Automatisch aangesloten bij sportvisserij Vlaanderen
 • Je krijgt vier keer per jaar het magazine Hengelsport opgestuurd
 • Je hebt een allesomvattende hengelsportverzekering voor tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen.
 • Je belangen als kapervisser worden behartigd middels kwalitatieve veldwerking en vertegenwoordiging in institutionele raden zoals provinciale visserijcommissies.
 • Jeugd kan zich inschrijven voor initiatiedagen en/of weekend sessies.
 • Leden krijgen 15€ terug van hun ziekteverzekering mits binnenbrengen van hun papier. Waardoor het lidgeld maar 20€ per jaar is.
 •  
We care about the future of carp fishing

Wat hebben wij al gerealiseerd:

 • Sinds onze opstart in 1993 hebben wij van een klein select clubje van belangenbehartigers een vereniging gemaakt met ruim 1500 leden.
 • Klankbord voor de Belgische karperwereld en voorvechter wat betreft de  bescherming van de karperpopulaties.
 • Eén maal per jaar een nationale meeting (tweede zaterdag van december), met een internationaal getint programma en diverse standhouders.
 • Verschillende regio’s, die op hun beurt nog eens een aantal bijeenkomsten per jaar inrichten.
 • Eigen waters in beheer: Oasis te Nederename, het Eendenmeer te Heusden, De Schorre-Boom (thuisland van Tomorrowland) de Kempische Kleiputten te Beerse, ’t Veer te Zulte en de Eghlegemvijver te Hombeek.
 • Kelchterhoef, hier kan men vissen met een weekboeking en dit is het water waar de Mohicaan huist een vis van +- 45 kg.
 • In medebeheer Gemeentewaters Beerse, De Bentillekreek in Sint-Laureins, De Rode Sluis in Moerbeke-Waas,
Een luchtfoto van het Eendenmeer, één van de topwaters van de Benelux.
 • Medebeheer op Rode Sluis, Bentillekreek en gemeentewaters Beerse.
 • Leden in de provinciale visserijcommissies in Vlaanderen (exclusief Antwerpen).
 • Afvaardiging in het Overlegorgaan Openbare Visserij.
 • Jeugdwerking, die jaarlijks een aantal jeugdinitiaties inricht waar onder deskundige begeleiding voor de jeugd.
 • Een werkgroep ‘Spiegelkarperprojecten’, ze ondersteunen aanvragen tot karperuitzettingen.
 • Elk lig geniet van een speciale hengelsportverzekering.
 • Via wetswijziging het bekomen van de maximummaat (60 cm) voor karper, dus boven de 60cm mag men niet meer meenemen..
 • Na jarenlange druk bij de overheid in 2004 de nachtvisserij op 29 rivieren en kanalen in Vlaanderen te
* Nachtvissen is één van de vele realisaties die wij verwezenlijkt hebben.
 • In 2013, mede door impuls van VBK vzw, een nieuwe wijziging in de Wet op Riviervisserij. Een ruime uitbreiding van de nachtviswaters en een opheffing van de gesloten tijd op tal van plassen is het gevolg!
 • Wij streven naar constructieve dialoog en samenwerking met natuurbeheersorganisaties.
 • Meer en beter controles langs de
 • Problematiek “totaal meeneemverbod” in het Vlaams Parlement op de agenda gekregen.
 • In de loop van 2010 een digitaal meldpunt visstroperij
 • Op de Rode Sluis waren wij als VBK mee de grondlegger van de stewardwerking.

Waar zijn wij nu mee bezig:

 • Blijvend op zoek gaan naar nieuwe waters die wij in (mede)beheer kunnen krijgen..
 • Onze waters zo goed als mogelijk beheren en de toegankelijk voor onze leden blijven garanderen naar de toekomst toe.
 • Jeugdkampen over heel Vlaanderen organiseren, we proberen zeer snel in elke provincie actief te zijn.
 • Social media is lang op de achtergrond gebleven, wij werken hard om mee te zijn met de social media noden anno 2020.
 • Stewardwerking adviseren en verder toepassen op onze waters.
 • Ons blijvend kandidaat stellen om in de provinciale visserijcommissies actief te blijven. Uitzettingen op openbare waters blijvend adviseren en het opvolgen van de terugvangsten.
 • Regiowerking in alle provincies te optimaliseren en op zoek gaan naar verbetering.
 • Nationale meeting uitbreiden, meer vissers bereiken via meerdere aftakkingen in de hengelsport te betrekken.
 • Wij zijn blijvend op zoek om onze leden meer voordelen te bieden, in de loop van het jaar hopen we enkele nieuwtjes aan jullie mee te delen.

 

Hiernaast zie je de melding van een nieuwe 20 kilogram vis op de Kempische Kleiputten

Een prachtige bewoner van het water Oasis!

Hoe leiden we dit alles:

 

Wij vergaderen minstens vijf keer per jaar waarbij het hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur en dagelijks bestuur met regelmaat samenzitten.  De vergaderingen zijn vooral om beslissingen te nemen, de rest van de tijd hebben wij vele vrijwilligers die dit alles in goede banen leiden. Deeltaken zoals water, regio’s, jeugd en alle andere zitten gedurende het jaar meerdere keren samen om ons allen zo goed mogelijk te verwennen. Elke medewerker binnen onze VZW is een vrijwilliger en doet dit zonder enige verdienste.Vaak krijgen wij het verwijt dat wij bepaalde voordelen of verdienste eruit halen. Deze stelling is totaal niet gestaafd. Wie toetreedt tot het bestuur heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en natuurlijk ook plichten, omdat dit werk niet te betalen is door onze vereniging krijgen deze bestuursleden een gratis lidmaatschap. Dit is het minste wat wij voor ons belangrijke vrijwilligers kunnen doen! Hierbij wil ik als voorzitter even een ode doen aan onze vele onbetaalbare vrijwilligers.

 

                                                                                                                                         Vrijwilliger zijn:
                                                                                                                        is vrijwillig maar niet vrijblijvend,
                                                                                                                        is verbonden maar niet gebonden,
                                                                                                                        is onbetaalbaar maar niet te koop,
                                                                                                                                     is positief denken,
                                                                                                                                     is positief doen,
                                                                                                                                  met als enigste doel,
                                                                                                                                  voor jezelf en andere,
                                                                                                                een goed gevoel voor ons als karpervissers.

* Wij hebben zelfs het Beneluxrecord in onze rangen, deze gaat ruim over de 40kg! ( link op foto)

Jaagpadenproblematiek:

 

Een veel voorkomend en terugkerend item is dat de kanaalvissers niet meer het jaagpad mogen gebruiken. Dit is een foutieve interpretering van vele karpervissers. Nooit eerder mochten gemotoriseerde voertuigen op het jaagpad rijden, wel werd dit vaak door de vingers gekeken. Door de voorvallen van overmatige snelheid, slecht parkeren, toenemende drukte, meldingen door controleurs en politie,… hebben ze een nultolerantie ingevoerd. Vaak hoor ik niet gegronde uitspraken van vissers m.b.t. deze problematiek. Kanalen zijn gegraven voor de scheepvaart, deze kanalen brengen een enorme economie met zich mee. Daarbij hebben ze de jaagpaden naast deze kanalen aangelegd omdat men altijd toegang heeft tot de kanalen voor onder andere transport en onderhoud. Wij als vissers hebben het geluk dat wij op deze kanalen kunnen vissen, alleen mogen wij niet het jaagpad betreden met onze auto’s. Wel is er de mogelijkheid om deze te voet of met de transportkar te betreden tot op de plaats waar je wil vissen. Fietsroutenetwerken gaan vaak gepaard met jaagpaden waardoor de combinatie met een auto zeer moeilijk is. Kortom genoeg redenen waarom ze ons liever kwijt dan rijk zijn, wij kunnen hen helaas weinig meerwaarde bieden buiten een betalend vignet. Maar de vraag blijft hebben zij financiële steun nodig en kunnen zij het verantwoorden om ons toe te laten? Dit wil niet zeggen dat wij niet ons best blijven doen om dit toch te realiseren, alleen hopen wij op begrip van jullie dat dit niet vanzelfsprekend is dat de scheepvaart hiermee akkoord zal gaan.

Frederic Ceulemans in actie tijdens een jaarlijkse opruimdag

Melding doen:

 

Tot slot wil ik nog een warme oproep doen aan alle vissers om ons te betrekken in jullie ongerustheden, vragen, mogelijkheden, onregelmatigheden en nog veel meer. Wij willen er voor jullie zijn, toch zijn wij niet altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen. Vaak komt men pas onze hulp vragen wanneer het kalf al verdronken is. Aarzel niet en neem snel contact op met ons. Zie jij gebeurtenissen aan het water die niet door de beugel kunnen, heb jij weet van een water dat onder ons beheer zou kunnen komen, zijn er problemen waarvan je denkt dat wij hier een antwoord op weten of wat wij moeten verder uitwerken om deze in de toekomst te verbeteren? Aarzel geen seconde en neem spoedig contact op! Ik als voorzitter stel mezelf heel open op om jullie zo spoedig mogelijk te helpen, adviseren en/of door te verwijzen.

 

Contact:

 

Naam: Ruud Schoefs
E-mail: ruudschoefs33@hotmail.com

De Hongaar met een gewicht van meer dan 30 kg! ( Eendenmeer)

Heb jij tijdens het lezen van dat artikel vaak raakvlakken gelezen ten opzichte van je eigen visserij, ligt onze gedachtegang in het verlengde met die van u, wil ook jij ervoor zorgen dat wij een grote stemkracht hebben, ben je overtuigd van ons goed werk of wil je ons gewoon steunen? Twijfel dan niet en maak je lid van onze Vereniging van Belgische Karpervissers vzw. Misschien maakt jouw stem wel het verschil!

Misschien voel jij je geroepen om een meerwaarde te bieden binnen onze vereniging of heb jij leuke ideeën/ plannen waarmee wij aan de slag kunnen. Neem ook dan zeker contact met ons op!

www.vbk.be/wordlid/

error: Inhoud van site is beschermd !!