SKP-nieuws februari 2015

Dit stuk verscheen in het VBK Magazine van februari 2015.

Een deadline niet halen is geen ramp, weet ik nu. ‘t Is m’n eerste keer in al die jaren, maar gelukkig bestaat er nog zoiets als goede vrienden! Ik zit vlak naast de couveuse van ons pasgeboren dochtertje Amélie met de info van Filip in de mailbox. Het geplande stuk over de door mij gewenste bijsturingen van het uitzettingsbeleid in Limburg, mijn persoonlijke kijk op een aantal lopende SKP-en en andere SKP-gerelateerde overpeinzingen: het zal voor een volgende keer zijn. Misschien is het een optie op via de digitale snelweg de komende weken het een en ander te ventileren, maar wellicht is ons magazine een veel betere optie. Elk lid heeft namelijk het recht om correct geïnformeerd te worden en het magazine krijgt iedereen, in tegenstelling tot de grillen van het wereldwijde web.

Leuvense Vaart

Feit is dat in heel ons gewest er weer heel wat jongbroed te water is gegaan. In november van het vorige jaar verzorgde Corten de derde uitzetting van spiegelkarper op de Leuvense Vaart. Daarmee is het vooropgesteld doel voor dat SKP bereikt.

Zeekanaal

Ook aan de oevers van het immense Zeekanaal, meer bepaald op het stuk Molenbeek – Zemst waar ook de Darse (de arm in Vilvoorde) op aansluit, vond er een eerste van drie uitzettingen plaats. Om en bij 170 kg driejarige spiegelkarpertjes mochten vanuit de kweekbakken naar de grote slok water verhuizen, wat hun nieuwe thuis werd. Het mooie aan deze 2 uitzettingen was de aanwezigheid van rijkelijk beschubde spiegels.

Met dankbaarheid kan ik melden dat na ons overleg (deelnemers toen; VBK, visserijbiologen, kweker/leverancier Corten) in Gent, er goede en opbouwende contacten geweest zijn tussen Corten en Filip Matthys. Het familiebedrijf Corten is er als enige kweker in geslaagd (lees: hij maakt zijn beloftes ook waar) om beter beschubde spiegels te leveren. Dit jaar slechts in beperkte oplage, maar wel een flinke stap in de goeie richting. Kim (zijn vader vooral) heeft goeie contacten met een karperkwekerij uit Tsjechië. Niet zomaar een kwekertje, maar eentje uit de top-3 van Tsjechië. Die kweker is bereid om spiegels te selecteren op beschubbing! 10 ton spiegel uitdunnen tot 100 kg fraai beschubden. Als dat niet zowat de belangrijkste stap is in Vlaanderen is (m.b.t. pootspiegel), dan weet ik het ook niet meer. De Leuvense Vaart en Zeekanaal hebben als eersten kunnen genieten van deze verwezenlijking en daar zijn we maar wat blij om!

Schelde

In december was de Schelde aan de beurt. In zowel West- als Oost-Vlaanderen ging er opgeteld 140 kg K3-spiegels te water, verspreid in verhouding tot de oppervlakte van de respectievelijke sluisstukken tussen Wallonië en Merelbeke. Ook hier was Corten hofleverancier. Deze injectie karperbloed is de tweede van 3 geplande bepotingen en kadert in het herstel van de karperpopulatie. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de klap die de Schelde enkele jaren geleden te verduren kreeg…

Onderhoudsuitzetting KGO

Ook op KGO, hét schoolvoorbeeld van hoe een SKP haar hoofdletters verdient, vond er een onderhoudsuitzetting plaats van 135 kg. Het decor van de SKP-gerelateerde plichtplegingen was Moerbrugge, de leverancier was Bynens.

Het Leen

Wat het Leen in Oost-Vlaanderen betreft is Tony Boes zijn uiterste best aan het doen om de opvolging van de aanwezige spiegeltjes te stroomlijnen. Hij brengt dan ook met regelmaat zijn hengels in stelling op dit prachtig complex!

Nabije toekomst

Voor het volgende winterseizoen staat het SKP op het kanaal Kortrijk – Bossuit in de steigers; hier wordt twee winters na elkaar 125kg uitgezet). Naast de intussen gekende bepotingen op Schelde (herstelbepoting), de Leie en KGO (onderhoudsuitzettingen) zal ook in de winter van 2015-2016 de Watersportbaan een beperkte injectie van 90kg (â rato van 5kg/ha) van jonge spiegelkarper krijgen.

U merkt het, beste lezer. SKP-en in Vlaanderen staan op de kaart. Het ene SKP is al wat succesvoller dan het andere, maar de kern van de zaak is overal gelijk: denken aan later, voor de toekomst van onze waters, onze karperpopulaties en zij die na ons komen.

Unieke terugmelding

Eindigen wil ik dit relaas met een unieke terugmelding van een Dender-projectspiegel. Op de portaalsite Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen wordt deze ‘ontmaagding’ op gepaste wijze vermeld.

Ik citeer Filip Matthys, founding father van o.a. SKP KGO:

Beste bezoeker,
Omwille van een vervuiling (denk aan de periode 2006-2007) werden er op de Dender twee keer 20 kg spiegelkarpertjes uitgezet.
In november 2008 waren dat 16 spiegeltjes, in november 2010 gingen er 19 stuks te water. Een compensatie voor die sterfte, zeg maar.
Nooit eerder werd er één van die 35 projectspiegeltjes teruggemeld, of herkend als één van die uitzetvisjes.
Tot vandaag! Jochen mailde enkele Denderspiegeltjes uit zijn vangstenboek 2014 door, en jawel, bingo! Eentje ervan is met absolute zekerheid projectspiegel 20
van de Dender! Geen twijfel mogelijk. Een absolute primeur. Duizend maal dank voor het terugmelden, Jochen! En proficiat met deze unieke melding.

Ook vanwege mezelf een welgemeende proficiat en dankjewel aan Jochen. SKP’s draaien toch ook om samenwerking van initiatiefnemers, biologen, pvc’s, kwekers en alle betrokken vissers. Een mooie gedachte om mee te eindigen. Ondertussen ligt Amélie hier naast me te slapen.
Mijn eigen kleine uitzetting op deze wereld…

Mark Hoedemakers

Met dank aan Filip en eenieder die SKP-en een warm hart toedraagt

De eerste offciële terugvangst van een Dender SKP: Denderspiegel nr 20 bij uitzetting.

error: Inhoud van site is beschermd !!