*** HAMPUTTEN WAASMUNSTER ***

Ondertussen is na lang onderhandelen een compromis bereikt tussen ANB, lokale hengelaars, VZW Durme en gemeente Waasmunster over de toegankelijkheidsregeling voor de Hamputten. We nodigen jullie uit om de tekst een keer grondig door te nemen en de bijbehorende kaart even te bekijken. Dat dit voor een aantal lokale vissers te weinig boter bij de vis is, daar kunnen we helaas niets aan doen. Alle begrip voor frustratie omdat er aanpassingen nodig zijn van de lokale vissers. Het is nooit fijn om bepaalde mogelijkheden in te leveren. Toch hopen we dat er ook genuanceerd wordt gekeken naar de context, het afgelegde traject van onderhandelingen en het uit de brand gesleepte compromis.

Feit is dat dit gebied (voor 10% eigendom van Waasmunster, voor 9% eigendom van ANB en onder beheer van de vzw Durme) reeds lange tijd op de lijst stond om erkend natuurreservaat te worden, waarop doelen liggen die onder toezicht van Europa verplicht gerealiseerd moeten worden. Het is ook een feit dat in het overgrote merendeel van erkende natuurreservaten niet mag worden gevist.

Op de Hamputten kan er straks nog steeds onder bepaalde voorwaarden gevist worden. Niet meer dan normaal vinden wij, want natuur en hengelrecreatie kan perfect samen gaan, mits goede afspraken. Het heeft een paar keer geen haar gescheeld of hengelen zou zijn geweerd. Gelukkig is er vanuit de Provinciale Visserijcommissie (waarin ook VBK en Sportvisserij Vlaanderen vertegenwoordigd zijn) en door visserijbioloog Alain Dillen voldoende geargumenteerd om de hengelsport toch kansen te blijven geven.


• De Hamputten worden openbaar hengelwater, waarop de Wet op Riviervisserij van toepassing is;
• Het hengelen is enkel toegelaten op de plaatsen aangeduid door de wettelijk voorgeschreven signalisatieborden, meer bepaald vanaf de oeverzones gelegen:
– langs de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster.
– langs de westelijke oever van de Hamputten in Waasmunster, naast de dijk van de Durme.
– langs de geasfalteerde noordelijke dijk van het Molsbroek, vanaf de Durme nabij de Oude Brug tot en met de zone gelegen tegenover de parkeerstrook langsheen de Molsbergenstraat in Lokeren.
• Het hengelen is enkel toegelaten vanaf een half uur voor zonsopgang (kalenderuur) tot een half uur na zonsondergang (kalenderuur). In afwijking hiervan is tot 31 december 2020 het vissen van twee uur voor zonsopgang tot twee uren na zonsondergang en het nachtvissen gans het jaar toegelaten vanaf de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen. Dit nachtvissen is enkel toegelaten door personen die in het bezit zijn van een toiletemmer. Op basis van de evaluatie van de waarnemingen en het verslag van de stewards zal in het vierde kwartaal van 2020 in overleg met de gemachtigde van de provinciale visserijcommissie, het ANB, de gemeente Waasmunster en de vzw Durme het behoud of een wijziging van deze tijdelijke afwijking worden goedgekeurd. Door vzw Durme zal dit voorstel dan in een aanvullend Toegankelijkheidsreglement van ‘Groot Molsbroek’ aan de minister ter goedkeuring worden overgemaakt, na voorafgaand akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Waasmunster.
• Het in bezit hebben op de hengelplaats of het gebruiken van een boot, een telegeleide voederboot of elk ander vaartuig is verboden. In afwijking hiervan mogen:
– telegeleide voederboten worden gebruikt in de periode vanaf 1 juni tot en met 31 oktober vanaf de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen.
– kleine vaartuigen, met maximaal 2 personen aan boord worden gebruikt bij het vissen van 15 juli tot en met 15 oktober, vanaf de zone naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienrijen opgenomen in het plan bij de toegankelijkheidsregeling van het reservaat ‘Groot Molsbroek’. Deze kleine vaartuigen mogen alleen met handkracht of met een elektromotor worden in beweging gebracht. Het gebruik van deze kleine vaartuigen is enkel toegelaten als ten minste één van de gebruikers in het bezit is van een groot visverlof.
– Het gebruik van schietlappen om te voederen of voederen met drones is verboden.
• Het achterlaten van papier, blik, flessen of enig ander afval of vuilnis, het maken van vuur, het gebruik van muziek- of geluidsproducerende toestellen of het gebruik van kunstlicht schijnend over het water is verboden.
• Het wadend vissen is verboden.
• Het gebruik van een tent mag alleen gebeuren door de actieve visser. Er zijn geen andere tenten toegelaten.
• De vzw Durme kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

Met vriendelijke groeten
Mark Hoedemakers

error: Inhoud van site is beschermd !!