Vergunning Rode Sluis

Het bekomen van de juiste vergunningen om te vissen op de kreken van de Rode Sluis.

Elke hengelaar dient zich het juiste visverlof (klein of groot) van het Vlaams Gewest aan te schaffen, en dient dit te doen alvorens een vergunning voor de Rode Sluis aan te vragen. Het is verplicht om een fotokopie van je Vlaams Visverlof op het formulier in de daarvoor beschikbare vensters in te voegen.
Een verplichte vergunning om te hengelen op de kreken van de Rode Sluis wordt na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de VBK-site gratis verstrekt en naar het opgegeven adres verstuurd, mits de kandidaat-hengelaar zich akkoord verklaart met het bijkomend reglement/gedragscode.

Download hier:  het reglement van de Rode Sluis.

De Rode Sluis is een openbaar water met privaat karakter, dat mee wordt beheerd door VBK vzw. De visrechten van de kreken van de Rode Sluis worden gehuurd door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, die op hun beurt ook in staat voor uitzettingen van pootvis.
Op en rond de kreken staan onze VBK-vrijwilligers in voor onderhoud van paden en hengelstekken, infoborden, e.d. Ook voeren zij controles uit op het naleven van de Wet op Riviervisserij en het bijkomende reglement Rode Sluis.

Het gaat hier om een pilootproject inzake medebeheer van openbaar water door erkende federaties en clubs. In dit project werken de hengelaars zelf mee aan beter beheerde hengelwaters. De balans is na een half jaar reeds positief en de meeste hengelaars beschouwen het nu al als succes- en waardevol.

Vindt u dit als hengelaar op de Rode Sluis ook waardevol? Steun dan onze werking door een vrijblijvend lidmaatschap aan te gaan van onze vereniging. Bij VBK vzw is iedereen meer dan welkom! En je bent ook verzekerd tijdens het hengelen tegen gebeurlijke ongevallen.

Wist u dat als je aansluit bij onze vereniging je tot 15 euro kan terugkrijgen van je ziekenfonds.
Deze formulieren vraag je hier aan.

Vermeld wel bij welk ziekenfonds je aangesloten bent.

Voor vragen en uitleg over vergunningen neem contact op met het secretariaat van de Rode sluis.

Secretariaat Rode Sluis:
Muylaert Rony
Zonneken 52
9100 Sint Niklaas
Tel: 0495 231216
03-2967011
Mail: rony.muylaert@telenet.be

Vergunningen voor de Rode Sluis 2020 zijn verkrijgbaar vanaf 02-01-2020. Vergeet niet je Vlaams visverlof aan te schaffen!
De vergunningen voor de Rode Sluis lopen steeds van 01 januari tot en met 31 december.
Voor inlichtingen bel : 0495 231216

Vergunning Rode Sluis 2020

error: Inhoud van site is beschermd !!