Voorwaarden

by Muylaert-Rony

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISVERGUNNING.
Er worden alleen vergunningen uitgereikt aan leden van het VBK.vzw.
De houder van een visvergunning voor de wateren in beheer van het VBK.vzw dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat dit ertoe kan leiden dat de vergunning word ingetrokken.Er worden vergunningen uitgereikt voor volgende waters: Oasis, Eendenmeer, Het Veer,
De Kempische Kleiputten.

Algemeen
1. Het is verplicht om het reglement van het betreffende water te lezen en bij de online aankoop aan te geven dat je het gelezen hebt en akkoord gaat met het reglement en dat je je daar zult aan houden.
2. In de wateren in eigen beheer van het VBK.vzw mag door de houder van vergunning worden gevist met maximaal twee hengels voorzien van maximum een haak, met meer hengels mag alleen indien anders vermeld.

 1. Nachtvissen is toegestaan op alle wateren in eigen beheer van het VBK.vzw.
  4. Men is verplicht een onthaak mat (voldoende dik) bij te hebben en een schepnet met voldoende omvang om een gevangen karper zonder problemen uit het water te halen.Bij het nemen van foto’s en/of filmmateriaal dient men dit zo spoedig mogelijk te doen om de karper niet te lang uit het water te houden.
  5.De vergunninghouder is ook verplicht om rekening te houden met andere vissers.
  6. Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in hetzelfde water.
  7.Op sommige weekends per jaar (twee) word het water voorzien voor een fish-inn of jeugdkamp, in deze weekends kan men niet vissen op het betreffende water. De data van deze fish-inns of jeugdkampen staan steeds vermeld op onze website www.vbk.be.
  8. De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst.

Het is verboden:
9. De gevangen vis mee te nemen , te verkopen of te doden.
10. Viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door het VBK.vzw.

 1. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.
  12. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
  13. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn.
  14.De visstek zonder toezicht achter te laten terwijl de hengels inliggen.

Aansprakelijkheid:
15.1. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde visvergunning.

15.2. Het VBK.vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde vergunningen te leveren.

15.3. Het VBK.vzw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de vergunningen.

15.4. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

Klachten
Bij klachten kunt u het VBK.vzw steeds contacteren via deze website.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van het VBK.vzw vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

Bedrijfsgegevens
Het VBK.vzw is een handelsnaam van:
Vereniging van Belgische Karpervissers .vzw
Klaverstraat 12
8000 Brugge(België)
Ondernemingsnummer: BE 046.714.267

error: Inhoud van site is beschermd !!