SKP Dender

Voor alle SKP’s in Vlaanderen verwijzen we jullie graag naar de portaalsite Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen.

Uitzetgeschiedenis

– November 2008: 16 stuks te Overboelare

– Februari 2009: ongeveer 100 éénzomerige stuks te Overboelare

– November 2010: 19 stuks te Overboelare