De Baitrunners

In Vlaanderen zijn er ook een aantal clubs die er bewust voor kiezen om collectief aan te sluiten bij VBK. Zij erkennen het belang van onze karperfederatie en door een lidmaatschap van de club in kwestie zijn alle leden ook meteen lid van VBK.
Een aangesloten club behoudt haar autonome werking, weliswaar in de geest van de normen en waarden van VBK!

DE BAITRUNNERS

Patrick Crols 01