Kelchterhoef is de naam van een natuurgebied en recreatiedomein dat zich bevindt ten oosten van Houthalen.

  De naam van het gebied is afkomstig van de naam Calechtre (landbouwbedrijf), waaronder het in de Middeleeuwen bekendstond.
Het recreatiegebied De Plas bestaat uit een zandwinningsplas die is ontstaan bij de aanleg van de E314. In de plas, die maximaal 9 meter diep is, kan men    zwemmen en zeilen, terwijl ook een zandstrand aanwezig is. En, vanaf maart 2018 kan je er ook vissen!

  Het natuurgebied Domein Kelchterhoef omvat een park van 200 ha met bossen, waaronder een zeer oud loofbos, en een opvallende kastanjedreef.
Ook zijn er  vennen. Binnen dit park bevinden zich een aantal oude hoeven, die als horecagelegenheid zijn ingericht: Hoeve Mieneke, Hoeve Jan en      de Abdijhoeve (of Kelchterhoeve). Wandelingen voeren langs de bezienswaardigheden van het park.

 Totstandkoming

In de periode 2008-2009 dienden we als VBK de vraag in om hengelsportmogelijkheden in te voeren op/rond De Plas te Houthalen-Helchteren. Een vraag  waaraan omwille van een aantal redenen geen gehoor kon worden gegeven.

Ergens in 2016 kwam het ons echter ter ore dat er blijkbaar een doorbraak was in het dossier ‘hengelen op Kelchterhoef’. Navraag bij ANB leerde ons dat er de  wil van de gemeente Houthalen-Helchteren én ANB was om hengelen te integreren in het al rijk gestoffeerde recreatieaanbod op en rond de plas. Vanaf dat  moment maakte VBK haar hernieuwde interesse kenbaar aan ANB, die na verloop van tijd een concessie in de markt zou zetten. In het voorjaar van 2017 werden  die concessievoorwaarden en de wijze van aanbesteding bekend gemaakt.

Natuurlijk juichten wij als vereniging de kansen toe die men vanuit de gemeente Houthalen-Helchteren en het Agentschap voor Natuur en Bos wil geven aan de hengelsport. Wij zijn er dan ook ten stelligste van overtuigd dat de hengelsport als zachte recreatie en intense natuurbeleving perfect past in het desbetreffende recreatiedomein.

Anderzijds dienden we rekening te houden met het – voor een vereniging – behoorlijke kostenplaatje. Als VBK hebben wij reeds 25 jaar de overtuiging dat bij het verlenen van hengelrechten op plassen die behoren tot het openbaar domein, er moet worden uitgegaan van laagdrempeligheid en een zo groot mogelijk algemeen belang. Deze overtuiging vertaalt onze vereniging ook in de visie omtrent het beheer van hengelrechten op privaat water, zodat elke hengelaar die dat wenst kan genieten van de hengelsport op evenwichtig bezette plassen, die zowel in als rondom het water ecologisch verantwoord worden beheerd, en dit tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

We beslisten met ons bestuur om door te zetten. Waarom? Omdat wij er van overtuigd zijn dat wij voor De Plas een langetermijnvisie kunnen hanteren die zal resulteren in een prachtig hengelwater, omdat wij er van overtuigd zijn dat wij dé partner zijn bij uitstek om er voor te zorgen dat de kosten voor een sessie zo laag mogelijk worden gehouden.

Je leest het goed: kosten voor een sessie. Binnen het kader dat ANB i.s.m. de gemeente heeft gecreëerd is het (helaas!) niet mogelijk om, cfr. alle andere VBK-waters, met jaarvergunningen te werken. Dat zal vanaf de start onherroepelijk leiden tot conflicten. Twee stekken die je eventueel elk met twee vissers kan bevissen betekent een maximum van vier hengelaars die tegelijkertijd hun ding kunnen doen. Met dat uitgangspunt hebben we een werkwijze uitgewerkt om zoveel mogelijk karpervissers ten dienste te kunnen zijn. Vanaf begin maart 2018 kan er op De Plas in Kelchterhoef gevist worden door VBK-leden die dat wensen. Een mijlpaal, zij het met consequenties!

Samenvattend

 • De gemeente en ANB hebben het visrecht vrij gegeven en hebben in 2017 een openbare aanbesteding uitgeschreven.
 • Die openbare aanbesteding ging over een concessie met heel wat voorwaarden. Eén van de bepalingen was: slechts vissen vanop 2 steigers, door maximaal 4 vissers tegelijk.
 • Iedere vereniging, vennootschap of particulier had de mogelijkheid om in te tekenen op de concessie m.b.t. het hengelrecht.
 • De hengelsport was m.a.w. hoe dan ook voortaan toegelaten op Kelchterhoef, zij het op de wijze zoals gemeente en ANB dat heeft uitgetekend.
 • VBK heeft mee ingetekend, en is uiteindelijk door gemeente en ANB als partner aangeduid.
 • VBK tracht het hengelrecht daar te vertalen in een systeem dat past binnen de ons opgelegde mogelijkheden en beperkingen, waarbij er wordt uitgegaan van het bieden van een kans aan zoveel mogelijk verschillende VBK-leden, aan een bedrag dat break-even (huur en projectinvestering) nastreeft.

Hoe vissen op Kelchterhoef?

DOWNLOAD Reglement Kelchterhoef 2019

Lees eerst aandachtig het reglement. Hengelen is enkel mogelijk indien de visser zich akkoord verklaart met het reglement. In onderstaande punten sommen we alvast enkele belangrijke items uit (het veel uitgebreidere) reglement op.

 • Vissen kan met maximaal twee hengels per persoon, van op twee steigers aan de noordzijde van de plas. Eén bivvy per persoon mag worden geplaatst in de nabijheid van de hengelsteiger.
 • Hengelen kan enkel door VBK-leden (bestaand of nieuw) mits reservatie en voorafbetaling van een stek, en dit op weekbasis. De sessie start telkens om 11.00 u op zaterdag en duurt tot uiterlijk 10.00 u op de zaterdag van de week nadien.
 • In een gereserveerde week staat het de visser vrij om de uren/dagen te vissen waarop hij/zij dat wil. Reservatie van een week betekent dus niet dat je effectief 7 dagen en nachten onafgebroken moet hengelen.
 • Een telegeleide voerboot is toegelaten. Zich op het water begeven met een rubberboot of ander vaartuig is verboden.
 • Het gebruik van een (captive) backlead is verplicht, om conflicten met zeilers uit te sluiten.
 • Elke gevangen vis mag slechts kort (de tijd nodig om onthaakmat, weegklok, fototoestel, e.d. klaar te zetten) worden bewaard in het schepnet of sling. Na de vangst, meting en het nemen van een foto moet elke vis meteen en ongeschonden terug worden gezet in De Plas. Het zakken van vissen is dus verboden.
 • Elk VBK-lid krijgt tussen 21 februari en 31 maart de kans om één van de vier beschikbare stekken voor één week te reserveren. Zijn er na 31 maart nog stekken/weken vrij, dan staat het leden vrij om (een) extra week/weken te reserveren.
 • De reservatie van een stek is strikt persoonlijk. Stekken ‘doorverkopen’ is verboden.
 • Elke visser heeft het recht om te hengelen in de door de rode lijnen (zie kaart) afgebakende gebied.
 • Indien er gedurende een week slechts één visser aan een steiger verblijft, mag die ook in het andere bevisbare gebied (vanaf diezelfde steiger) hengelen.
 • Voor aanvang van de sessie print de visser de door ons toegezonden toelating af, en plaatst dit duidelijk leesbaar op het dashboard van de auto.
 • Bij aanvang van de sessie krijgt elke visser een sleutel van de sanitaire voorzieningen in het ‘vissershuis’. Deze sleutel wordt terug ingeleverd aan de VBK-opzichter bij vertrek.
 • Het sanitair aan het ‘vissershuis’ staat gedurende de sessie ter beschikking van de hengelaar.
 • Bij dringende vragen kan je steeds telefoneren naar één van de drie lokale verantwoordelijken, waarvan je de telefoonnummers vindt op de hengeltoelating.
 • De auto kan worden geparkeerd binnen het domein, aan de noordzijde van het ‘vissershuis’.
 • De verplaatsing naar de stekken gebeurt uitsluitend met kruiwagen of trolley.

RESERVEER HIER JE SESSIE EN STEK (beschikbaar vanaf woensdag 21 februari 20.00 u)

Verantwoording

Hengelen op De Plas van Kelchterhoef kan enkel per week (zaterdag 11.00 u tot zaterdag 10.00 u) voor leden van VBK vzw. Inbegrepen in het lidmaatschap is een hengelsportverzekering.

De kostprijs voor een week hengelen is 200 euro. Wij streven met dit bedrag naar een jaarlijkse break-even. Tellen we huur, projectinvestering en enkele bijkomende uitgaven op, dan komen we al snel aan een jaarlijks bedrag van 11.000 tot 12.000 euro. Er zijn op jaarbasis in totaal 55 tot 60 hengelaars nodig om dit bedrag te kunnen recupereren.