Interview met Arjen Uitbeijerse

Formeel schrijven Nationale Veiligheidsraad en Gouverneurs.

Ruud Schoefs   

Koekoekstraat 85

3770 Riemst

gsm: +32472757237

Vereniging van Belgische Karpervissers.vzw

 

Vraag m.b.t. exit-strategie maatregelen Covid-19

 

Geachte mijnheer de minister Geachte mevrouw de minister

Geachte heren en mevrouw provinciegouverneurs

Geachte professor doctor Van Ranst

           2020-04-19

Als voorzitter van de Vereniging van Belgische Karpervissers vzw wens ik u allen eerst en vooral te

bedanken voor uw tomeloze inspanningen om het land en haar burgers zo goed mogelijk door deze

ongekende crisis te loodsen. Als vereniging onder de vleugels van hengelsportfederatie Sportvisserij

Vlaanderen, waarin ik ook bestuurslid ben, hebben we van meet af aan zoveel mogelijk hengelaars

trachten te informeren over de van kracht zijnde maatregelen die ook restricties m.b.t. de

recreatieve hengelsport omvat en op geroepen zich daar strikt aan te houden. Alleen door samen

verantwoordelijkheid op te nemen, kunnen we het Covid-19 virus zo goed als mogelijk het hoofd

bieden.

 

Uit de evolutie van de cijfers, en de vertaling daarvan door leden van de Nationale Veiligheidsraad,

putten we hoop en mogen we voorzichtig positief besluiten dat we een overrompeling van onze

gezondheidszorg hebben kunnen vermijden. Het is, zoals ook reeds bevestigd, tijd om opnieuw de

blik voorwaarts te richten en middels een doordachte exit strategie het normale leven terug op te

nemen. Niet alleen m.b.t. werk en economie, maar ook wat betreft mogelijkheden om te ontspannen.

 

Sta mij toe u namens de Vereniging van Belgische Karpervissers vzw in het licht van de op til zijnde

exit-strategie een formele vraag te stellen.

 

In alle bescheidenheid durven wij u voor te stellen om individuele, natuurgebonden sporten, waar

hengelen een belangrijk deel van uitmaakt, terug toe te staan. Bij dit soort sporten is de nodige

afstand behouden tot elkaar een wezenlijk onderdeel van het gehele gebeuren. Natuurlijk is het wel

logisch dat eventuele sportinfrastructuur (clubhuizen, kleedruimtes, opslagplaatsen,…) nog gesloten

blijven indien de regels m.b.t. sociale afstand niet gewaarborgd kunnen worden.

 

Wij menen dat deze vraag niet alleen gerechtvaardigd is, we denken ook dat een versoepeling van de

maatregelen in dit specifiek geval ook voor een onmiddellijke stijging van het psychisch welzijn zorgt

bij velen.

 

Bij voorbaat dank om dit voorstel in ontvangst en overweging te nemen.

 

Hoogachtend

 

Ruud Schoefs

Rotary 51 "Camouflage"

verschillende kleuren beschikbaar om ze aan de desbetreffende bodem aan te passen.

 

Een andere soort camouflagetechniek is het verfijnen van je materiaal. Het gebruik van subtielere materialen. Hiermee bedoel ik het gebruik van bijvoorbeeld een kleinere, dunnere haak in combinatie met een fijn dun zinkend stukje draad. Onderlijnen die vervaardigd worden uit robuuste materialen zijn hierbij uit den boze. Men kan zelfs te werk gaan met een dunnere hoofdlijn. Deze aangehaalde zaken hebben dan wel een impact op het visuele, maar zelf durf ik wel eens te twijfelen of ze wel degelijk een meerwaarde opleveren. Of er met andere woorden ook meer runs uit voortkomen?

 

Persoonlijk denk ik dat met het toepassen van camouflage soms wel eens overdreven wordt. Zelf pas ik het enkel toe wanneer de situatie daar zichtbaar om vraagt. Bijvoorbeeld bij het bevissen van ondiepe, heldere wateren of zandwinningsputten die vaak glashelder zijn tot op de bodem.


Zelf maak ik veel gebruik van combirigs, dus rigs uit twee aparte delen. Het stijve gedeelte durf ik wel eens van kleur te veranderen. Bij het gebruik van zwartkleurig onderlijnmateriaal op een hagelwitte zandbodem krijgt men een opvallend contrast. In zo’n geval maak ik gebruik van witkleurig onderlijnmateriaal. Bij het maken van mijn combi-rig maak ik gebruik van metalen sleeves om de wartel en de overige delen te bevestigen. Deze metalen sleeve bevatten een zilveren kleur die reflecterende eigenschappen heeft. Om de reflectie te voorkomen kleur ik deze sleeve zwart met een watervaste stift. Misschien vergezocht, maar dit is dan ook een kwestie van vertrouwen en gevoel.


Een ander onderdeel waar je camouflage kunt toepassen is bij het wegmoffelen van je hoofdlijn. Strakke lijnen worden vaak door karpers als gevaarlijk beschouwd. Wanneer ze de hoofdlijn of andere onregelmatigheden gaan voelen zullen ze erxtra op hun hoede zijn of zelfs helemaal de stek verlaten. Leadcore en backleads kunnen hier voor de oplossing zorgen. Te verkrijgen in diverse maten en kleuren. De laatste meters lijn komen dan feilloos op de bodem te liggen. Echter aan het gebruik van leadcore zijn ook enkele nadelen verbonden. Bij oneffenheden in de bodemstructuur is de ligging van de leadcore niet altijd even optimaal. Bovendien riskeert elke met leadcore verspeelde vis het gevaar op een vroegtijdige dood wanneer hij zich zou vastzwemmen. Deze nadelen dient men dan ook ernstig en goed doordacht af te wegen tegen de voordelen.


Bij het vissen op een kleiachtige bodem heeft men de mogelijkheid om eventueel de loodmontage ietwat in de klei te duwen waardoor deze moeilijker zichtbaar wordt. Bij het bevissen van wateren zoals kanalen, die het merendeel van de tijd toch troebeler water bevatten, (behalve wanneer de scheepvaart stil ligt) zie ik het nut niet in om onderlijnen te gaan camoufleren met kleurtjes.


Tot slot
Indien men in een bepaalde situatie toch overgaat tot kameleongedrag raad ik aan om eerst de voor en nadelen tegen mekaar af te wegen en goed te overdenken of het al dan niet voor een meerwaarde kan zorgen. Let op bij het toepassen van eender welke camouflagetechniek dat je de veiligheid van de vis en de efficiëntie van de desbetreffende zaken niet uit het oog verliest.

Rotary 63-Stalken

Dvd 1995

Fleur hoe het begon.

Fleur ons jongste vrouwelijke VBK lid!

Wat vliegt de tijd toch snel, ondertussen al 10 jaar geleden werd ik, Benny Heyns, vader werd van een prachtige dochter Fleur! De eerste jaren was mijn visserij daardoor ook iets minder, maar vanaf dat ze 3,5 jaar was probeerde ik haar stilletjes aan te betrekken in mijn hobby. De eerste keren dat ik haar meenam was aan de Oosterschelde, een beetje vissen op gepen vanaf de kant en al gauw zag ik dat ze dit leuk vond, en van het een kwam het ander!

Na een wedstrijdje op de camping won ik een hengeltje met molentje voor haar en vanaf toen had ze de kriebels te pakken. Eens ze 4,5j was kreeg ik de vraag wanneer ze is mee een nachtje mocht mee gaan vissen. ik stelde voor om eerst is een nachtje in de tent te slapen met mij bij mijn ouders op het domein om eens te kijken hoe dat ging.

En een beetje later mocht ze dan mee naar de vijver om haar eerste nachtje mee te doen, en gelukkig dat ze was! Mijn tentje werd omgetoverd met allemaal meisjes spullen (Barbie en Ken kregen een vast plekje) en verschillende spelletjes, puzzels en poppen werden meegenomen om een beetje quality-time te creëren met haar. De nacht verliep uitstekend en s’morgens was ze dan getuige van haar eeste karper in het echt. Schitterend vond ze dit en wou dan ook mee op de foto. Na de foto’s werd de vis netjes terug gezet en nadien werd een eitje met spek gebakken. Genieten dat ze deed! Naarmate de jaren verstreken betrok ik haar steeds meer in mijn visserij, elke keer ik ging wou ze mee. Op een gegeven moment vroeg ik haar of ze het echt leuk vond, awel papa zei ze, het leukste vind ik als we spek met eieren bakken s’morgens,  het kamperen en samen in het tentje zitten. Nadien werd ze meer en meer actief betrokken, zo gingen we vaker simultaan een vis drillen. Ze hield de hengel stevig vast en die oogjes fonkelden van blijdschap! Hoe sterker de vis, hoe harder ze ervan genoot. Zo werden de eerste karpers geland en werd Fleur zelfstandiger en zelfstandiger. Ondertussen is er een nieuw karpervissertje ontstaan.

Ik trok met haar naar een plaatselijk watertje, genoemd het Witven, om haar daar nog iets meer kneepjes van het vak te leren. Ik wist dat daar het merendeel van de karpertjes op de beek  gemiddeld tussen de 3,5kg en de 8 kg zaten, dus ideaal om wat ervaring op te doen. En wat was dat geweldig om te zien, met hier en daar wat tips van de papa ving ze op een namiddag een karpertje of 10. Mijn hartje smolt gewoon! De droom van iedere visser natuurlijk om samen met je kind dezelfde hobby met evenveel passie delen. Meteen erna zei ze tegen mij: papa, nu wil ik een nachtje met je doen en zelf ook vissen en grotere vangen! Ze had de microbe helemaal te pakken.

En natuurlijk kan je dat niet weigeren als papa, dus werden dat weekend plannen gemaakt om een nachtje op de grote vijver te vissen. En met succes! Fleur wist daar haar eerste grotere karpers te vangen. En vanaf toen ging het heel snel voor haar, in het najaar wist ze een mooie koi te vangen, een spiegel van 15kg+ en een schub van 15kg+ waren haar mooiste vissen dat jaar! Wat een genot om dit te ervaren. En zo had ik als papa meteen een vaste vismaat erbij! Sindsdien zijn wij meestal samen aan de waterkant te vinden, en word ik met regelmaat afgetroefd door mijn dochter!

Groetjes Benny & Fleur

Rotary 82

Rotary 83

Heylakker uitzetspiegel - febr ‘16
Zorgvuldig opgekweekt in een afgesloten circuit tot ze uitzetklaar zijn
error: Inhoud van site is beschermd !!