Werkdagen VBK-waters

Het is voorjaar, al zou je dat niet meteen zeggen als je de waterkant opzoekt. Momenteel is het nog steeds een kwestie van de grillen van de natuur trotseren.

In de lente staan er ook steevast diverse werkdagen op de planning op en rond VBK-waters. Afgelopen week hebben tal van vrijwilligers de oevers van de Egleghemvijver opgeruimd, op Oasis is er een kleinere klusdag achter de rug, op de Rode Sluis zijn er aan de Grote Kreek heel wat stekken opgewaardeerd.

De komende weken wordt er met coccolietenkrijt aan de slag gegaan op een aantal plassen, aan de Rode Sluis wordt er verder gewerkt aan de stekken en het brugje tussen Kreek 2 en 3. Op Oasis worden tijdens de krijtdag ook heel wat omgevallen bomen uit het water verwijderd.

Heel wat werkjes op de planning dus. Het is dan ook te hopen dat Koning Winter zijn biezen pakt, en de lente met haar warme gloed haar intrede doet!