Stekwerkzaamheden Rode Sluis – fotodump

Afgelopen week hebben heel wat vrijwilligers de koude getrotseerd om een aantal werkzaamheden uit te voeren aan de Grote Kreek van de Rode Sluis. First things first: bedankt mannen, voor jullie tomeloze inzet!!!

Niet alleen zijn stekken 5 tot 11 afgewerkt met beschoeiing, genivelleerd en waar nodig voorzien van trapjes, ook zijn er een aantal kleinere stekjes genivelleerd voor witvissers/roofvissers. Deze worden binnenkort ook afgewerkt. Ten slotte is ook het pad opgekuist.

Op zaterdag 3 maart staat het kraantje weer ter onze beschikking, en gaat men verder met de werken. En daarna: laat het gras maar groeien aan de Grote Kreek!