Illegale visuitzetting Hombeek

In maart laatstleden merkte André Kluiters, één van onze wakkere VBK-leden, een verdacht tafereel op aan de oevers van de Egleghemvijver. Een persoon, rijdend met een grijze Mercedes, goot namelijk een partij vissen uit! Nu is het niet alleen illegaal om zomaar zonder medeweten van het bestuur of bevoegden vis uit te zetten, het is tevens uiterst gevaarlijk!

We doen ons uiterste best om de Egleghemvijver en zijn oude schatten te vrijwaren van ziektes en sterftes en dan krijgen we dit op ons bord! Bij nader inzien betrof het allicht tuinvijvervissen van een omwonende. Het ging om 1 goudvis, 1 zeelt en 2 karpers, allen in zeer slechte conditie. De goudvis lag al meteen ondersteboven en gaf de pijp aan Maarten. De andere volgden niet veel later en konden gelukkig zonder al te veel schade te kunnen berokkenen worden verwijderd. Het toont nog maar eens aan dat je ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we daaromtrent nemen bijzonder kwetsbaar blijft. Eén roekeloze daad van een onwetende burger kan je de das omdoen… Bedankt aan alle betrokkenen om kordaat en gepast te reageren!

Hopelijk kunnen we in de loop van 2018 de eerste in quarantaine opgekweekte karpers uit het geschepte Egleghemkuit uitzetten. Deze vissen gaan nog een groeiseizoen tegemoet op hun eigen vijver van ons kweekcomplex. We houden jullie op de hoogte!