Nieuwe bewoners voor het Spiegelven!

De Kempische Kleiputten omvatten maar liefst 4 waters. Op 3 daarvan kan je als vergunninghouder naar hartenlust vissen. Het vierde watertje is het opgroeiwater, een roofvisvrije plas waar jonkies de kans krijgen om door te groeien tot ze groot genoeg zijn om het grote sop in te gaan.

Eind augustus meldde viswachter Bob Breugelmans dat er opnieuw enkele karpers de oversteek hebben gemaakt van opgroeiplas naar het Spiegelven. Het zal hen ongetwijfeld goed gaan in hun nieuwe biotoop!