Respect. Je geeft het, je krijgt het!

Respect. Je geeft het, je krijgt het!

Zo luidt de titel van een pamflet met 3 pictogrammen die oproepen tot normaal sociaal gedrag langs de waterkant.

De hengelsport zit flink in de lift de laatste jaren en zeker de karpervisserij is nog steeds de meest groeiende tak binnen die sportvisserij. Mede door het 25 jaar lang lobbyen van VBK bij onze overheid is ook de visserijwetgeving mee geëvolueerd, mee gemoderniseerd. De mogelijkheden en faciliteiten die hengelaars genieten aan de waterkant zijn er beslist niet vanzelf gekomen, en VBK ijvert nog steeds in verschillende overleg- en beleidsbepalende organen voor een verdere uitbreiding van mogelijkheden om hengelsport in een zo ruim mogelijk kader te kunnen beleven.

Anderzijds bestaat onze groep hengelsporters, net zoals de hele maatschappij, uit een erg divers publiek. De meerderheid van de sportvissers dragen normen en waarden die eigen moeten zijn aan hengelsporters hoog in het vaandel, en velen onder hen dragen deze actief uit. We mogen echter niet de ogen sluiten voor die minderheid die door asociaal gedrag onze verworven rechten in al hun onwetendheid onder druk zetten.

VBK wil door de verspreiding van een banner met 3 overduidelijke pictogrammen een steentje bijdragen aan de bewustmaking van deze minderheid vissers.

Onze oproep:

  • Afval neem je steeds mee huiswaarts, en je behoefte laat je niet open en bloot liggen.
  • Zet ’s nachts je beetmelders een toontje lager, zeker in de buurt van woningen.
  • Praat met elkaar, wees vriendelijk en gun elkaar wat ruimte.

Kortom: ga respectvol om met medevissers, buitenstaanders en de natuur, dan zal het respect wat je terug krijgt, even groot of zelfs groter zijn!

Hoe kunnen jullie mee helpen?
Door massaal de afbeelding te delen op sociale media!
Bezoek onze facebookpagina, en deel het bericht!